Lietuvos Respublikos Seimas

2003 03 03 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto išvadai ir komiteto patobulintam Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2166(2). Pranešėju paskirtas - A.Baura.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2289. Pranešėju paskirtas Alfonsas Macaitis.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas