Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Šv. Sosto sekretoriumi ryšiams su valstybėmis

Kovo 4 d. pranešimas VIR

 

Šiandien Seimo Pirmininkas susitiko su Šv. Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis Arkivyskupu Jean-Louis Tauran’u ir aptarė bendradarbiavimo aktualijas.

Kaip Referendumo dėl narystės ES informacinės kampanijos koordinacinės tarybos pirmininkas, Artūras Paulauskas informavo Šv. Sosto sekretorių, kad šiuo metu Lietuvoje intensyviai ruošiamasi referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje. ,,Labai svarbu, kad žmonės gautų kuo išsamesnę informaciją apie Lietuvos narystę ES,” – pastebėjo Seimo Pirmininkas.

Jean- Louis Tauran sutiko, kad vienas svarbiausių tikslų ruošiantis narystei, turi būti žmonių informavimas. ,,Europos Sąjungą kuria ne institucijos, o žmonės,” – sakė .

Susitikimo metu Šv. Sosto sekretorius ryšiams su valstybėmis išreiškė rūpestį dėl katalikiškų mokyklų finansavimo Lietuvoje.

Seimo Pirmininkas patikino arkivyskupą, kad Lietuvoje jau svarstomas įstatymo projektas, kuriame numatytas katalikiškų mokyklų finansavimas pagal mokinio krepšelį.

Prieš vienuolika metų Lietuvoje lankęsis Arkivyskupas susitikimo pabaigoje pabrėžė, kad mato žymius pokyčius. ,,Kai buvau atvažiavęs į Vilnių pirmą kartą, žmonių akyse mačiau liūdesį, dabar – daugiau optimizmo,” – sakė Šv. Sosto sekretorius.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2003 03 04.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas