Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-03 d. BFK posėdis

1. Lietuvos banko įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2298.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2235- kuratoriai A.Plokšto K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas - IXP-1608(2) kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2285 - kuratoriai B.Bradauskas E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2266 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2270- kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos srityje ir dėl gynybos bei karinių santykių plėtojimo ratifikavimo" projektas IXP-2311 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo projektas IXP-2263 - kuratoriai V.Saulis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Investicijų įstatymo 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2277 - kuratoriai V.Saulis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2278 - kuratoriai V.Saulis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2279 - kuratoriai V.Saulis G.Vagnorius /A.Mikalauskas G.Morkūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 03.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas