Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2003.02.27 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-02-27 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2196

nusprendė:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1987

nusprendė:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straispnio pakeitimo ir įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-1988

nusprendė:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, papildomai svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-2300

nusprendė:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektŕ IXP-2193

nusprendė:

Iđkilus neaiđkumams daryti svarstymo komitete pertraukŕ. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2118

nusprendė:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą - rengti naują įstatymo redakciją, atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė Vietos savivaldos įstatymo kai kurios nuostatos dėl institucijų formavimo ir šių institucijų kompetencija. Rengiant naują redakciją įvertinti Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadą, Seimo narių siūlymus, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir VVSK siūlymus.

Komitetas pasirengė svarstyti:

Apskrities valdymo įstatymo 4, 7, 9, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2255(2) ir Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 2289 ir paskyrė Komiteto išvadų projektų rengėjus A.Rimą ir V.Tomaševskį.

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 02 28.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas