Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 27 d. posėdyje

Svarstyti naujai įregistruoti Seimo narių siūlymai ir suinteresuotų grupių laiškai dėl Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1740(3)). Komitetas iš esmės pritarė Sveikatos reikalų komiteto siūlymams dėl sveikatos priežiūros mokyklose. Atsižvelgdamas į Seimo narių ir suinteresuotų grupių siūlymus Komitetas dar kartą svarstė Įstatymo projekto formuluotes dėl nevalstybinių mokyklų finansavimo. Buvo nuspręsta iš esmės pritarti Seimo nario Algirdo Saudargo pasiūlymui, kad nevalstybinėms mokykloms, įgyvendinančioms formaliojo švietimo programas, ūkio lėšų skiriama Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kitų siūlymų svarstymą Komitetas nusprendė tęsti kitame posėdyje.

Komitetas tame pat posėdyje pradėjo svarstyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parengtas Valstybinės kalbos politikos gaires. Šio klausimo svarstymas taip pat bus tęsiamas kituose Komiteto posėdžiuose.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas