Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-26 d. BFK posėdis

1. Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2171.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91, 96 ir 98 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2264.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Lietuvos banko įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2298- kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2261 - kuratoriai V.Saulis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 26.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas