Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. vasario 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2263 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2003 m. kovo 7 dienos.

 

2-3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Investicijų įstatymo 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2277 ir Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2278 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų projektui IXP-2277 laukia iki 2003 m. kovo 7 dienos.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2279 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2003 m. kovo 7 dienos.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2247 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį, komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2003 m. kovo 7 dienos.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas