Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas dėkoja Respublikos Prezidentui J.E. Valdui Adamkui

Gerbiamieji iškilmių dalyviai ir svečiai,

Mieli Lietuvos žmonės prie radijo imtuvų ir televizijos ekranų

Šiandien atliekame itin svarbią Seimo konstitucinę priedermę: antrą kartą atkurtos nepriklausomos valstybės istorijoje iškilmingame Seimo posėdyje iš rankų į rankas perduodama prezidentinė valdžia.

Labai prasminga, kad šis konstitucinis veiksmas atliekamas toje pačioje salėje, kur 1990 m. kovo 11-ąją buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Aktas.

Lygiai prieš penkerius metus, 1998 m. vasario 26-ąją, prezidentas Algirdas Brazauskas perdavė šią valdžią išrinktajam prezidentui Valdui Adamkui.

Tuomet, davęs priesaiką, Jo Ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus pasakė: “Nepriklausomybė yra visų viena ir nedaloma. Kaip ir Lietuva”.

Šie žodžiai buvo ir turbūt jau visada bus jo gyvenimo kredo. Šiandien galiu drąsiai teigti, kad jo prezidentavimo kadencijos metais šis kredo ėmė tapti kūnu.

Gerbiamojo Valdo Adamkaus prigimtinė tolerancija, demokratijos pažinimas ne iš literatūros, o iš gyvenimo, ištikimybė santaros idėjai padėjo lengviau atsikvėpti politinių rietenų, ryškaus susiskaldymo gerokai nuvargintai visuomenei ir vis labiau tapti pilietine visuomene.

Žmonės tapo šiek tiek geresni vieni kitiems.

Drįsčiau teigti, kad šis prezidento nuopelnas yra nė kiek ne mažiau svarbus už visuotinai pripažįstamus jo nuopelnus užsienio politikos srityje.

Žinoma, tos tolerancijos toli gražu nepakanka. Tolerancijos ir tarpusavio supratimo visuomenėje, ko gero, niekada nebūna per daug. Šią dirvą dar daug ir giliai teks arti naujajam prezidentui. Ir būsimiesiems prezidentams. Visi jie turės puikų sutarimo ieškojimo pavyzdį – pačiOs XX amžiaus pabaigos ir pačiOs XXI amžiaus pradžios Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų. Ačiū jums, gerbiamasis prezidente.

Aš nenoriu tarti ne visada nuoširdžiu jausmu paremtos mandagumo frazės: “MUMS VISADA JŪSŲ TRŪKS”…

Pasakysiu kitaip: “MUMS JŪSŲ NETRŪKS”...

Esu tikras, kad JŪS IR TOLIAU BŪSITE ŠALIA MŪSŲ. BŪSITE SU MUMIS. O esant būtinybei švelniai sugriebsite mus už rankos ir mandagiai, kaip esame jūsų įpratinti, patarsite: “Neskubėkite… Pagalvokite, pasverkite…” Ir pridursite frazę, kurią mums paprastai sakydavote: “Na, dirbame”…

 

Ir mes, ar tie, kas bus po mūsų, sustosime ir pagalvosime. Ir dirbsime… Nes didžiuliu patyrimu paremtas jūsų žodis Lietuvoje yra gerbiamas. Ir visada bus gerbiamas.

Paprastai į prezidentą kreipiamasi “Jūsų Ekscelencija”. Leiskite padaryti protokolo klaidą ir kreiptis į jus šiek tiek kitaip: “Ačiū Jums, Jūsų ir MŪSŲ Ekscelencija Prezidente Valdai Adamkau:

Už Jūsų žodžius, pasakytus Lietuvai…

Už Jūsų jausmus, parodytus Lietuvai…

Už Jūsų darbus, atliktus Lietuvai.

Už jūsų ryškias pėdas, įspaustas į lietuvišką žemę.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 26.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas