Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimas naujajam Prezidentui 2003 02 26

Jūsų Ekscelencija Prezidente Rolandai Paksai,

 

Antanas Smetona pirmąkart prezidentu tapo 44-rių. Antrasis Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis – 37-rių. Ir būtent šių dviejų jaunų vyrų, pirmųjų Lietuvos prezidentų, vadovavimo šaliai laikotarpiu, 1919-1926-aisiais metais, Lietuvoje buvo ir pakankamai daug demokratijos ir jauna valstybė pasiekė ženklių laimėjimų politikoje, ekonomikoje, kultūroje.

Nuoširdžiai linkiu, kad į Lietuvos prezidentūrą sugrįžusi jaunystė būtų veržli, o mūsų valstybės žengiamas “žingsnis po žingsnio“ taptų platesnis ir greitesnis.

 

Mūsų Seimui didelė garbė, kad naujasis Prezidentas yra vienas iš mūsų, tik ką buvęs Seimo narys.

Tai pranašingas ženklas, kad Prezidentas ir Seimas dar lengviau vieni kitus supras, dar greičiau ras bendrą kalbą. O kadangi premjeras Algirdas Brazauskas yra dirbęs ir Prezidentūroje ir Seime, galime tikėtis visai darnaus visų mūsų valdžios grandžių darbo.

 

Gerbiamasis Rolandai Paksai,

Jūs esate laimingas žmogus. Ne vien todėl, kad tauta Jus išsirinko, vadinasi, pasirinko savo prezidentu…

Laimingas Jūs dar ir todėl, kad visada galėsite pasitarti net su dviem kolegomis. Kolegomis prezidentais – Algirdu Brazausku ir Valdu Adamkumi.

Trys prezidentai… Skirtingi savo likimais ir gyvenimo patirtimis. Ir tokie visi panašūs. Panašūs meile Lietuvai ir jos žmonėms.

Tie trys skirtingi likimai, tos trys skirtingos patirtys ir ta vienintelė meilė gali tapti savotiška Prezidentų Taryba, iš kurios galės semtis patirties mūsų naujasis prezidentas. O tai reikštų, kad mūsų valstybėje bus laikomasi tų pačių dorovinių ir politinių vertybių, kurios garantuos mūsų valstybei ir jos žmonėms geresnį ir saugesnį gyvenimą, o Lietuvai garantiją tapti lygiaverte ir lygiateise pasaulio ir Europos bendrijos nare.

 

Jūsų Ekscelencija Prezidente Rolandai Paksai,

Noriu palinkėti, kad Jums sektųsi nuoširdžiai ir produktyviai triūsti svarbiausiame mūsų valstybės poste, sėkmingai dirbti valstybės ir tautos labui. Kad Jus, užbaigusį kadenciją ar kadencijas, Lietuva ir tauta, kaip šiandien į prezidentą Valdą Adamkų, galėtų ir norėtų kreiptis: Jūsų ir MŪSŲ Ekscelencija…

Sėkmės Jums visuose Jūsų geruose darbuose.

Prezidento Valdo Adamkaus siūlymu buvo priimtas Valstybės apdovanojimų įstatymas, kuriuo atkurta 1930 m. Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo nuostata – Respublikos Prezidentui, pradedančiam eiti valstybės vadovo pareigas, įteikiamas aukščiausiasis Lietuvos valstybės apdovanojimas – Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine. Ordiną Respublikos Prezidentui po priesaikos įteikia Seimo pirmininkas.

Tad kviečiu Valstybės ordinų kanclerį Andrių Meškauską perskaityti Respublikos Prezidento dekretą.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 26.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas