Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 25 d. posėdyje

Pritarta Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslų akademijos statuto patvirtinimo“ projektui. Dėl šio projekto išvadas pateikė Mokslų akademijos viceprezidentas Algirdas Gaižutis. Esminių pakeitimų projekte nepadaryta. Buvo diskutuojama dėl Mokslų akademijos vadovų pareigų, fiksuoto narių skaičiaus bei išmokų akademikams.

Komiteto pirmininko Rolando Pavilionio siūlymu nutarta atidėti Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo“ projekto svarstymą, nes būtina atsižvelgti į kuo daugiau nuomonių, apsvarstyti visas galimas alternatyvas. Mokslo tarybos pirmininkas Kęstutis Makariūnas pasisakė prieš esamą projektą. Pagrindiniai nesutarimai kilo dėl Mokslo tarybos sudarymo principų. Projekto svarstymas atidėtas iki kovo mėnesį vyksiančios eilinės Seimo sesijos. Iki to laiko Mokslo taryba įsipareigojo pateikti savo siūlymus.

Svarstytas klausimas dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos formavimo. Komitetas nusprendė, kad teisę dalyvauti Valstybinės paminklotvarkos komisijos narių rinkimuose turi šios visuomeninės organizacijos: Lietuvos dailės istorikų draugija, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos muziejų asociacija, Eksperimentinės archeologijos klubas „Pajauta“, LR restauratorių sąjunga, Karinio paveldo tyrimų kolegija, Siaurojo Lietuvos geležinkelio rėmėjų sąjunga, Šiaulių gamtos ir paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, „Žiemgalos“ draugija, Vilkaviškio rajono kultūros paveldo ir turizmo organizacija, Lietuvos architektų sąjunga, Edouard`o Franēois André klubas Lietuvoje, Lietuvos archeologų draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga.

Komitetas nusprendė Seimo pirmininkui teikti šias kandidatūras į Valstybinės paminklosaugos komisijos narius: Gražiną Drėmaitę, Mykolą Michelbertą, Saulių Vadišį ir Algimantą Miškinį.

Komitetas pritarė Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio pareiškimui dėl 1991 m. sausio mėn. įvykių dokumentų ir nusprendė siūlyti Seimui svarstyti Seimo nario Aloyzo Sakalo įregistruotą Seimo nutarimo projektą (Nr. IXP-2233) „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos dokumentų perdavimo Lietuvos archyvų fondui“.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas