Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. vasario 24 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2003 02 24 dieną:

Komitetas apsvarstęs Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2095 nusprendė:

1. Įstatymo projektui pritarti.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui:

a) tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė;

b) tobulinti projekto 15 straipsnį, įvertinant Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervo tikslingumą bei statute detaliau reglamentuojant rezervo sudarymo tvarką ir veiklos tvarką. Atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvados 10 pastabą, atsisakytina projekto 15 straipsnio 1 dalies paskutinio sakinio, be to 15 str. 1 dalyje turėtų būti numatyti Tarnybos pareigūnų rezervo sudarymo tikslai, tiksliau apibrėžta “kitų institucijų” sąvoka, taip pat kokias STT tarnybines užduotis galėtų atlikti rezerve esantys pareigūnai. Papildomai svarstytina ar asmenų, dirbančių kitose institucijose, buvimas STT pareigūnų rezerve neprieštaraus tų institucijų veiklą reglamentuojantiems įstatymams, atsižvelgiant į tų institucijų statusą ir atliekamas funkcijas;

c) išbraukti projekto 20 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

Komitetas apsvarstęs Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2, 8, 10, 12, 13, 17, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2096 nusprendė:

1. Įstatymo projektui pritarti.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

Komitetas svarstė Policijos įstatymo 16(4) ir 16(5) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-2097 ir Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo, Krašto apsaugos, Prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2098, kuriems bendru sutarimu pritarė.

Bendru sutarimu komitetas pritarė ir Seimo nutarimui "Dėl referendumo "Dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos sąjungą" paskelbimo" projektui IXP-2237. (Teikėjas Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas)

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 25.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas