Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus komandiruotės į Belgiją ir Ispaniją 2003 02 6-8 ataskaita

Š.m. vasario 6-7 dienomis Briuselyje vykusiame Europos Konvento posėdyje buvo pristatyti ES konstitucijos projekto 1-16 straipsniai. Pagrindinės diskusijos vyko dėl Socialinės Europos darbo grupės raporto bei regioninės politikos klausimais. Dalis pasisakiusiųjų išsakė abejones dėl to, ar galima konstitucijos nuostatose siekti vieningos socialinės politikos įgyvendinimo normų 25 valstybių organizacijoje bei tikslo siekti šimtaprocentinio. Europos piliečių aprūpinimo darbo vietomis.

Kartu su kitais šalių-kandidačių atstovais pasirašiau kreipimąsi, kad po stojimo sutarčių pasirašymo 2003 metų balandžio mėnesį jų atstovai Konvente įgytų sprendžiamojo balso teisę. Mano nuomone, kurią bandysiu išsakyti per ateinančius konvento posėdžius, šalių-kandidačių atstovai turėtų būti pilnateisiai nariai įvyksiančioje tarpvyriausybinėje konferencijoje, kurioje bus priimami galutiniai sprendimai dėl būsimos Europos konstitucijos.

ELDR frakcijos posėdyje, kuris vyko vasario 8 d. Barselonoje, pagrindinai buvo svarstomi būsimos konstitucijos projekto Konvente pristatyti 1-16 straipsniai. Svarstymų metu išsakiau savo abejones dėl federacinės Europos struktūros bei gana miglotos Bendros užsienio ir saugumo politikos formuluotės 14 Konstitucijos straipsnyje. Gana aktyvios diskusijos taip pat vyko dėl regioninės politikos bei tautinių grupių, neturinčių valstybingumo statuso, vaidmens būsimoje Europos struktūroje. Šiais klausimais gana aktyviai buvo diskutuojama ir darbinės vakarienės, dalyvaujant Katalonijos Vyriausybės Prezidentui, metu. ELDR frakcija nutarė jos pirmininko Andrew Duff vardu teikti pataisas Konstitucijos projekto 1-16 straipsniams. Frakcijos nariai, pritariantys pataisoms, galės prie jų prisijungti.

LR Seimo atstovas Konvente

Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2003 02 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas