Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto pirmininko Gintauto Kniukštos ir Komiteto narių dalyvavimą 2003-02-25 d. Žemės ūkio rūmų suvažiavime

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta ir Komiteto nariai dalyvaus Žemės ūkio rūmų suvažiavime, kuris įvyks 2003 m. vasario 25 d. (pradžia 10 val.), Kaune (K.Donelaičio 2, ŽŪR didžiojoje salėje). Suvažiavime bus išklausyta Žemės ūkio rūmų ataskaita ir bus renkamas naujas Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

KRK informacija




Naujausi pakeitimai - 2003 02 24.
Simantė Kairienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2003 metai

LR Seimas