Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto informacija apie 2003-02-24 d. posėdį

Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003 m. vasario 24 d. posėdyje Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas pateikė informaciją apie gyvulių supirkimo eigą ir esamas problemas.

Sekretorius pažymėjo, kad šalyje susidarė didelis galvijų perteklius.

Jeigu vidutiniškai kas mėnesį vidaus rinkos poreikiams reikia paskersti po 600-700 galvijų, tai šiuo metu realizacijai yra paruošta apie 15 tūkst. didelio svorio galvijų.

Siekiant paspartinti galvijų realizavimą ir palaikyti augintojų pajamas, Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą gyvulių skerdykloms už galvijų skerdenų paruošimą, saugojimą ir realizavimą.

Parama buvo numatyta už ribotą galvijų skerdenų kiekį, kurias skerdyklos turėjo paruošti, saugoti ir realizuoti ir teikiama nuo šių metų sausio 27 d. iki vasario 17 dienos. Norėdamos gauti paramą, gyvulių skerdyklos už supirktų galvijų skerdenas turėjo mokėti galvijų augintojams ne mažiau kaip 6,15 Lt/kg.

V. Grušauskas pažymėjo, kad ši priemonė davė tam tikrų rezultatų, augintojams pavyko parduoti apie 3000 galvijų, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių ir dėl to, kad perdirbimo įmonėms sunkiai sekasi realizuoti sukauptą skerdenas, ši parama nutraukta.

Žemės ūkio ministerija nuo 2003 m. vasario 10 d. iki kovo 10 d. numato teikti paramą už didelio svorio galvijų realizavimą tiesiogiai žemdirbiams.

Gyvulių augintojams už realizuotus galvijus (išskyrus karves), kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 480 kg, teikiama 500 litų parama.

Paramą gaus galvijų augintojai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pinigai bus pervedami tiesiai į galvijų augintojų sąskaitas, pasibaigus nustatytam galvijų realizavimo laikotarpiui.

Pagal šią tvarką galvijų augintojai galvijus skerdimui turi parduoti skerdykloms, o ne gyvulių supirkėjams.

Kaimo reikalų komiteto nariai pažymėjo, kad nebuvo pakankamai apgalvotos paramos teikimo sąlygos, jos sutartiniais pagrindais nebuvo suderintos tarp Žemės ūkio ministerijos, mėsos perdirbėjų ir žemdirbių visuomeninių organizacijų, galvijai buvo superkami neturint pakankamai pardavimų rinkos užsienyje.

Atkreiptas Žemės ūkio ministerijos vadovų dėmesys į nepakankamą darbą organizuojant gyvulių supirkimą ir nurodyta toliau tobulinti teikiamos paramos gyvulių augintojams tvarką, aktyviau veikti jautienos rinkų paieškos srityse.

V. Grušauskas supažindino Komiteto narius su paruošta tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka pieno gamintojams. Numatoma, kad minėtą tvarką aptarus Žemės ūkio rūmų suvažiavime, šią savaitę žemės ūkio ministras patvirtins Kaimo rėmimo programos tiesioginių išmokų pieno ūkiams mokėjimo tvarką.

Komiteto nariai atkreipė dėmesį į teikiamos paramos proporcijas tarp smulkių pieno gamintojų turinčių 1-4 karves ir stambesnių pieno ūkių, akcentuodamas sunkią socialinę smulkiųjų pieno gamintojų padėtį dėl mažų pieno supirkimo kainų ir pernykštės sausros padarytų nuostolių.

Kaimo reikalų komitetas apsvarstė “Lietuvos ryto” dienraštyje 2003 m. vasario 20 d. straipsnyje “Parlamentarui – STT antausis” Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Aloyzo Sakalo pateiktą įtarimą, jog Kaimo reikalų komiteto nariai gali būti tarp siekiančiųjų susigrąžinti žemę vaizdingose vietovėse. Kadangi Seimo narys neįvardijo jokių jo įtarimą patvirtinančių faktų, Komitetas nusprendė kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas įvertinti šį A. Sakalo pasisakymą.

Komiteto posėdyje taip pat buvo apsvarstytas Baltijos jūros valstybių tarybos komisarės kvietimas parlamentarams dalyvauti seminare “Geras Valdymas”, kuris vyks 2003 metų kovo 24-25 dienomis Danijos Karalystės Parlamente (Folketinge). Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė kandidatu pasiūlyti Seimo narį, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoją Gintautą Mikolaitį.

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas