Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-24 d. BFK posėdis

2002-02-24 d. BFK posėdis

1. Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2175.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Seimo nario Br. Bradausko pasiūlymus.

2. Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2177.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti ir Įstatymo 20 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies pakeitimas

20 straipsnio 2 dalies antrajame sakinyje vietoje žodžių „ padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka“ įrašyti žodžius „ padarytą žalą atlygina valstybė Vyriausybės nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Institucijos, atsakingos už ekstremalių situacijų valdymą, vadovas, komendantai turi teisę panaudoti būstą komendantūros pareigūnams, asmenims, pasitraukusiems iš savo gyvenamųjų vietų, apgyvendinti užtikrinant šių būstų gyventojams galimybę toliau gyventi šiuose būstuose arba perkelti gyventojus į kitus gyventi tinkamus būstus. Nepaprastajai padėčiai pasibaigus, būsto savininko reikalavimu šiais veiksmais padaryta ţala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka padarytą žalą atlygina valstybė Vyriausybės nustatyta tvarka

3. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2058.

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui nepritarti pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-2058, kadangi:

    1. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi numatytas draudimo įmokos sumažinimas net iki 50 procentų vairuotojams, nepadariusiems autoavarijų su apdrausta transporto priemone per pirmuosius metus;
    2. Finansų ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia įstatymo pakeitimus pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvos reikalavimus. Šioje direktyvoje numatyta leisti įmonėms, išskyrus gyvybės draudimo įmones, pačioms nustatinėti draudimo įmokas, tačiau sustiprinti šių įmonių veiklos kontrolę.

Šie pakeitimai turės įsigalioti nuo įstojimo į E S.

2. Pasiūlyti Vyriausybei, teikiant Seimui Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pataisas, pateikti draudimo įmokų ir išlaidų analizę už metus (2002 04 01 d.).

4. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2021.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP- 2021 nepritarti, kadangi:

  1. Siūlomos pataisos draudimo liudijimų kopijų įteisinimui susilpnintų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės sistemą;
  2. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas panaikintų atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenis, kurie vairuoja techniškai netvarkingas transporto priemones tais atvejais, kai jie nežino, kad transporto priemonė yra netvarkinga ir kad tai gali sukelti avariją, arba asmenys taip pasielgia netyčia. Be to, ši pataisa prieštarautų Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 7 straipsniui, kuris draudžia vairuoti techniškai netvarkinga mašiną, nepriklausomai ar vairuotojas apie tai žino, ar ne.

5. Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 3,5,6 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1835(2).

Nuspręsta:

Pritarti Seimo nario J. Korenkos pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-1835(3)

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 24.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas