Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Vengrijos Respubliką ataskaita(2003 01 30 - 02 01)

2003 m. sausio mėn. 30 – vasario mėn. 02 d.d. dalyvavau Freedomhouse konferencijoje “Tiesiant tiltus tarp Rytų ir Vakarų padalijimo” ir skaičiau joje pranešimą “Pasienio bendradarbiavimas Euro-atlantinės integracijos kontekste” apie Kaliningrado srities problemas, Lietuvai integruojantis į Euro-atlantines struktūras.

Programa ir dalyviai:

Konferencijoje dalyvavo vadinamųjų transformacijos šalių (Transition states) atstovai, pasiryžę aptarti, kas naujo atsiranda šiame regione po to, kai Vidurio Europa – regionas nuo Estijos iki Slovėnijos, tampa Vakarų Europos dalimi. Kalbėta, kaip toliau bendradarbiauti su šalimis – Rusija, Ukraina, Moldova ir t.t., liekančiomis už integracijos ribų.

Dalyvių tarpe buvo politikai, žurnalistais, nevyriausybinių organizacijų atstovai įskaitant Estijos eks-premjerą Martą Larą, Lenkijos gynybos eks-ministrą Janusza Onyszkiewiczių ir pan.

Naudingi pastebėjimai:

Susidaro labai aiškus vaizdas, kas vadinamoji transformacija (transition), prasidėjusi jau beveik prieš penkiolika metų, buvo sėkminga Vidurio Europoje. Jos šalys pasiekė savo užsibrėžtą strateginį tikslą tapti Vakarų Europos politinės, ekonominės ir gynybinės bendruomenės dalimi, tuo tarpu Rytų Europoje transformacija buvo iki šiol nesėkminga, Komunistų partijos valdžią pakeitė oligarchinės struktūros, kurios iš esmės negarantuoja vakarietiškų vertybių apsaugos, visuomenė yra nusivylusi ir didelių perspektyvų nesimato. Ypač beviltiškai atrodo Ukraina ir Moldova, nėra jokio plano, kaip paveikti Baltarusiją ir Rusiją.

Lietuvos politika Kaliningrado srities problematikos atžvilgiu vertinama kaip konstruktyvi ir orientuota į ilgalaikę sąveiką tarp Lietuvos – NATO ir ES narės – bei nesiintegruojančios ir praktiškai nesikeičiančios Rusijos.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2003 02 20.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VENGRIJA

LR Seimas