Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę ataskaita( 2003 01 23-25)

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Ekonominių reikalų ir plėtros komitetas 2003 metų sausio 24 dieną susirinkęs Londone visų pirma svarstė Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko (EBRD) veiklą Centrinėje ir Rytų Europoje. Tai tradicinis kasmetinis posėdis, pasiruošimas svarstyti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjoje pranešimą šia tema. Šis svarstymas daugiausiai buvo skirtas banko veiklai pačiose vargingiausiose jo veikimo šalyse (Kirgizija, Moldava, Ukraina ir kitos, viso 7 šalys).

Vėliau buvo svarstomi klausimai pagal įprastą komiteto darbotvarkę. Buvo apsvarstytas pranešimo “Valstybės tarnyba Europoje”, pranešėjas Dž. Krema, Italija (Giovani Crema) projektas ir balsuota už rekomendacijos projektą.

Antras klausimas buvo kur kas sudėtingesnis, nes kolegos Maksimiljano Reimano (Maximillan Reimann) iš Šveicarijos paruošta nuomonė apie pranešimą “Globalizacija ir tausojanti plėtra”, ir ypač jo siūlomos pataisos iš esmės kirtosi su pranešimo ir rezoliucijos dvasia, svarbiausia priežastis – labai skirtingos ideologinės pozicijos. Todėl komiteto nariai padiskutavę apsisprendė nepateikti jokios apibendrinančios komiteto nuomonės, paliekant ją, kaip asmeninę p. Reimano.

Kitam panašiam pranešimui komiteto nuomonę pareikšti buvo įgaliota komiteto pirmininkė.

Paskirti komiteto būsimų pranešimų pranešėjai. Man komitetas pavedė paruošti pranešimą tema “Moldovos ekonominė situacija ir perspektyvos”. Darbą reikės padaryti neįprastai greitai, nes ankstesnis pranešėjas iš Ukrainos tiesiog pitktybiškai nieko nedarė ir marinavo, o kiekvienam pranešimui yra skirti dveji metai laiko, ir jie baigiasi balandžio pabaigoje. Žodžiu, dirbsim.

Kiti pranešimai “Euras ir didesnė Europa” bei “Verslo etikos būtinumas, atsižvelgiant į nesenus skandalus didelėse kompanijose” taip pat gavo pranešėjus.

Buvo atsiskaityta už dalyvavimą renginiuose. Aš atsiskaičiau už dalyvavimą 11–oje Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje, vykusioje Sankt Peterburge, 2002 metų rugsėjo 30– spalio 1 dienomis. Ataskaitos tekstas iš esmės atkartotas mano ataskaitoje už šią kelionę.

Sutarta dėl būsimų komiteto posėdžių.

Pagarbiai

Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2003 02 20.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas