Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės komandiruotės į Rusijos Federaciją ataskaita (2002 09 29/ 10 02)

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Ekonominių reikalų ir plėtros komitetas 2002 metų rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis įgaliojo mane jam atstovauti 11 – oje Baltijos jūros šalių parlamentarų konferencijoje. Konferencija vyko Sankt Peterburge Tauridės rūmuose.

Konferenciją globojo Rusijos parlamentai – tiek Federacijos Taryba, tiek Dūma, kartu su NVS Tarpparlamentinė Taryba ir Sankt Peterburgo miesto valdžia. Dalyvavo Baltijos jūros šalių bei regionų parlamentarai, tarptautinių organizacijų, Šiaurės Tarybos, Helsinkio komisijos, Baltijos miestų sąjungos, Europos Sąjungos, aišku Europos Tarybos, Tarpparlamentinės sąjungos ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijos darbe dalyvavo ir verslo sluoksnių atstovai, mokslininkai, diplomatai.

Pagrindinės temos buvo šios:

–Baltijos regiono bendradarbiavimas;

– Šiaurės dimensija: bendras požiūris į regioninį bendradarbiavimą;

– Ekologinis ir aplinkos apsaugos iššūkiai Baltijos jūros regione;

– ES plėtros įtaka Rusijos Federacijos Kaliningrado regionui;

Daugiausiai buvo kalbama dviem temomis – aplinkosaugine ir Kaliningrado, pastaroji buvo minima praktiškai kiekviename pasisakyme.

Kalbėdamas konferencijos atidaryme p. Mironovas, NVS Tarpparlamentinės tarybos pirmininkas priminė, kad Kaliningradas turi nemažai aplinkosauginių, socialinių ar kriminalinių problemų. Ponas Selezniovas, Dūmos pirmininkas, Kaliningrado problemą įvertino kaip Rusijos gyventojų laisvo judėjimo teisę ir ypatingą atvejį, reikalaujantį kūrybingo, lanstaus, teisingo ir greito sprendimo.

Ponas Tulaevas, Baltijos jūros parlamentinės tarybos pastovaus komiteto pirmininkas, o taip pat Federacijos tarybos saugumo ir gynybos komiteto narys bei ETPA narys nuo Rusijos, apibūdino Kaliningradą, kaip politinę problemą labiau nei techninę, kuri turėtų būti sprendžiama per glaudesnius Rusijos–ES santykius ir dialogą dėl Kaliningrado, kad Baltijos šalys gautų iš ES plėtros į rytus pliusą, o ne minusą. Sprendimas parodys, kiek nuoširdūs yra ES pažadai pagelbėti ir patikrins būsimo bendradarbiavimo galimybes. Be to, prelegentas teigė, kad ekspertų pateikiami skaičiai apie kriminalinę situaciją srityje nėra visai tikslūs ir gerokai padidinti.

Tačiau p. Karlsenas, Danijos Tarptautinių santykių instituto direktorius, savo pasisakyme teigė, kad Kaliningrado problemos yra visų pirma techninės, o ne politinės.

Ponas Enestamas, Suomijos Šiaurės bendradarbiavimo ministras, ponia Ojala, Šiaurės tarybos prezidentė prisiminė Baltijos jūros šalių tarybos sesiją Svietlogorske, Kaliningrado srityje. Jie priminė gerą bendradarbiavimą per Eurofakulteto projektą ir tolimesnias galimybes kartu sprendžiant Baltijos jūros išteklių panaudojimo, aplinkos taršos, infrastruktūros plėtros, transporto bei saugumo problemas.

Anot ponios Pivnenko, Valstybės Dūmos Šiaurinių teritorijų komiteto pirmininkės, daugiau dėmesio reikėtų skirti tarpregioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui tarp pasienio regionų. Europos Komisijos atstovė pristatė ES paramos programą Kaliningradui pagal TACIS ir INTERREGO, Šiaurės dimensijos aplinkosaugos skyrių.

Posėdyje, skirtame Baltijos jūros aplinkosaugos problemoms ponas V. Paka, Rusijos Mokslų akademijos Atlanto šakos okeonologijos instituto direktorius, kalbėjo apie potencialius pavojus, jei 300 000 tonų cheminio ginklo dėl jų apvalkalų korozijos išsilietų į jūrą. Cheminis ginklas buvo paskandintas Antrojo Pasaulinio karo metais. Atskirose jūros dalyse jau randama šių cheminių medžiagų pėdsakų.

Ponas K. Kosačiovas, Rusijos Dūmos Tarptautinio komiteto vicepirmininkas papasakojo apie ypatingosios ekonominės zonos funkcionavimą Kaliningrado srityje ir galimą ES plėtros poveikį. Ponas L. Vissingas, Danijos ambasadorius, pirmininkaujantis ES, pabrėžė esamą ES poziciją Kalinigrado problemos atžvilgiu. Jis išvardino daugybę problemų – sienos kirtimas, perėjimo punktų infrastruktūra ir sienos kirtimo procedūra, konsulatų plėtra Kaliningrado srityje ir kaimyninėse šalyse, ir Rusijos, ir Lietuvos sienų sutarties, readmisijos, investicijų apsaugos sutarčių ratifikavimas. Pabrėžė, kad tai turi būti padaryta kuo greičiau. Ponas Nikitinas, Kaliningrado srities Dūmos pirmininkas tvirtino, kad vizos neigiamai paveiks užsienio investicijas ir regiono patrauklumą. Ypač turistams. Ponia H. Den, Demokratijos plėtros komisarė, priminė ETPA rezoliucijas Kaliningrado tema. Ji priminė parlamentinės priežiūros būtinumą, gerą administravimą, paramą SVV ir YEZ realų įgyvendinimą.

Kiti kalbėtojai iš Rusijos bei Lietuvos kalbėjo apie parlamentų įtaką procesams, kuriuos sąlygoja ypatinga Kaliningrado padėtis ir ES plėtra. Aš taip pat pasisakiau. Kalbos tekstas pridedamas priede.

Priedas Nr. 1

Seimo narė Sigita Burbienė

Sigita Burbienė

Speech during the discussions on Kaliningrad, St. Petersburg, 2002.10.01

Dear colleagues, ladies and gentlemen, just a week ago in Strasbourg, France, the Parliamentary Assembly of Council of Europe held a debate on EU enlargement and KR problems on the basis of report of Political affairs committee and Economic affairs and development committee. I was a reporter of the latter.

Besides the plenary debate there was joint discussion about Kaliningrad item in joint PA CE and Committee on Foreign affairs, defence and security of European Parliament on Thursday morning. Sorry to say, there was not a single representative of Russian parliamentary delegation in this meeting. Though on Wednesday half a dozen was ready to speak in the plenary. Does it mean the famous Russian politicians are speaking about Kaliningrad issue only for public? Mr. Tulajev had to leave Strasbourg and no one from 36 members of Russian delegation tried to take part in the discussion, on seems, the most urgent problem for them.

Now some words about the documents of PA. By the way some copies of both documents in English are available there, outside the hall. Some economic items mentioned in the resolution:

– First, as President Mr V. Putin said, Kaliningrad region can be a pilot region for Russia – EU co-operation. Special economic zone is one of the possible means to achieve the goal together with ambitious Federal Targeted program for development of KR, which was adopted by Duma and Government. That is the Russian duty to fulfil these plans, but I have information there are obstacles from federal authorities (changes in tax and custom codes, not enough federal funding).

– Second, Russia has no treaties on avoiding of double taxation and investment protection neither with Lithuania nor with Poland. That means investment is not enough stimulated. By the way, Lithuania, Poland and Germany are the biggest foreign investors in KR.

These two items are homework for Russia.

– The third one – we need better co-ordination of EU programs and better use of them, as the most frequent complaint is, that European money is going for papers, experts, research projects and so on, not for real deals. I can assure Russian colleagues – Lithuanian can assist you how to improve the situation.

– Fourth – border crossing points and motorways, after crossing the border. Don’t you think, that standing in lines on the road or nearby for 8–10 up to 24 or even more hours in rain, cold, heat, snow is real humiliation and huge damage for economy. These passing by with diplomatic passports don’t experience such problems. Border crossing points badly need investment and co-operation. Low standard of living in the region stimulates grey economy, so called transborder trade – going twice a day or some, for various commodities to sell and buy, as the prices are different.

– Finally, the problem of transit visa, the item more considered in Ms. L. Ragnasdotir’s from Iceland, report. It is said in Assembly recommendation – “European convention on human rights guarantees “that every one lawfully within the territory, have a right of movement and freedom to choose his or her residence.” But Parliamentary Assembly recalls that it doesn’t grant the right to entry or transit through other states. PA is conscious that visa requirements are legitimate means of controlling the entry or transit through states by persons across international borders. And KR is in a position that travel on land to proper Russia is possible only across international borders and sovereign states of Byelorussia and Lithuania, Byelorussia and Poland, Latvia and Lithuania. Assembly invited Lithuania and Poland to analyse together with the signatory states of Shengen, facilitated visa or travel regime for Russian citizens and invites Russia to ratify border demarcation treaty of 1997 with Lithuania. All the parties must establish, modernise and equip properly border crossing points, to solve the problem of consulates as soon as possible on reciprocal condition. (By the way, there is no answer from Russian foreign affairs minister for Lithuanian authorities to permit extending of Lithuania consulate in Kaliningrad for a year.) Readmission treaty on illegal migrants with Lithuania and Poland must be ratified. And new Russian passports are issued too slow.

There are the most important recommendations of PA. If everybody will do his deal, many things could be changed. Good luck and thank you.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 20.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas