Lietuvos Respublikos Seimas

2003-02-19

Vilnius, vasario 19 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi penki klausimai, susiję su sutartimis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-2257; įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo” projektas Nr. IXP – 2226; įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo projektas Nr. IXP-2227; įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo projektas Nr. IXP-2228 ir įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Islandijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo projektas Nr. IXP-2229. Su visais šiais ratifikavimo įstatymų projektais Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas ir Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius bei Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento patarėjas Saulius Valainis. Visos ratifikavimui teikiamos sutartys yra analogiškos savo esme, kadangi visų jų tikslas – skatinti abiejų Susitariančiųjų Šalių investitorius investuoti kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, sukurti jiems palankias sąlygas ekonominei veiklai kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje plėsti, investuojant turtą, steigiant bendras ir užsienio kapitalo įmones, kooperuojant ir vystant gamybą, plečiant prekybą, intelektualinį ir techninį bendradarbiavimą tarp Susitariančiųjų Šalių. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė visiems penkiems ratifikavimo įstatymų projektams.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 19.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas