Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės ir A. Medalinsko komandiruotės į Belgijos Karalystę ataskaita (2002 11 5-6)

Posėdis buvo organizuotas Europos Komisijos iniciatyva artėjant 2003 metų sausio 1 dienai, nuo kurios Lietuva yra įsipareigojusi įvesti tranzitines vizas vykstantiems iš Kaliningrado srities į likusią Rusijos dalį ir atvirkščiai. Tačiau, esant dideliam Rusijos pasipriešinimui, gąsdinant Europą, grasinant Lietuvai, EK, ieškodama kompromisų, bando suvesti suinteresuotas puses ir bendrai spręsti problemas.

Posėdis vyko Europos Parlamente, jam vadovavo p.Elmaras Brokas, EP užsienio reikalų, žmogaus teisių, visuomenės saugumo ir gynybos politikos komiteto pirmininkas. Dalyvavo Gordonas Adamas, EP– Lietuvos Jungtinio parlamentinio komiteto ko–pirmininkas, kiti EK atstovai, Rusijos Dūmos deputatai – V. Lukinas, N. Mirza, V. Ždanovas ir Federalinės tarybos deputatas nuo Kaliningrado srities N.Tulaevas, Kaliningrado Dūmos pirmininkas A.Nikitinas ir deputatas V. Bagalinas, kiti Rusijos atstovai. Lietuvai atstovavome – kolega A. Medalinskas, aš– S. Burbienė, bei mūsų Misijos Briuselyje atstovai A. Miliukas bei Lina Meištaitė.

Pirmiausiai buvo pristatyti patys naujausi EK siūlymai šiai problemai spręsti, savotiškas juodraštis būsimam Rusijos – Europos Sąjungos susitarimui 2002 lapkričio 11 dienos susitikime. Po to buvo aptartos esamos problemos, nesutarimų priežastys, būsimi galimi susitikimai.

Bendras įspūdis, kad Rusija vis dar negali priimti iš esmės jokių siūlymų, susijusių su žodžiu “viza”. Kartais kolegos iš Rusijos apsimeta, kad lietuviai nori rusus užplombuoti vagonuose ir kitų panašių dalykų. Tačiau posėdyje dalyvavo tokioms insinuacijoms nedėkinga publika ir pokalbis vyko pakankamai konstruktyviai. Mes pakartojome savo poziciją – mes pasirašėm, mums svarbu Šengenas, nieks tam neturi trukdyti.

Sutarus dėl tolimesnių susitikimų bei žingsnių, posėdis baigėsi.

Seimo narė Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2003 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas