Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su užsienio šalių ambasadoriais

Vasario 16 d. pranešimas VIR

Seimo Konstitucijos salėje Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su užsienio šalių ambasadoriais, konsulais, misijų vadovais, akredituotais Lietuvoje arba Lietuvai. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas Vaclov Stankevič.

Seimo Pirmininkas susirinkusiuosius pasveikino su Valstybės švente - Vasario 16ąja, akcentuodamas, kad šiais metais Lietuva mini 85-ąsias atkurtos nepriklausomos valstybės metines. "Be užsienio valstybių paramos ir pripažinimo mūsų kelias į nepriklausomybę ir į pasaulio demokratinių šalių teisę būtų gerokai sunkesnis. Todėl manau, kad prasminga ir simboliška jau tampa tradicija, kad mūsų Valstybės atkūrimo dieną Lietuvos Respublikos Seime mes minime drauge su užsienio valstybių atstovais", sakė A.Paulauskas.

Kreipdamasis į diplomatus parlamento vadovas kalbėjo apie su pakvietimu į Europos Sąjungą ir NATO Lietuvoje prasidėjusį kokybiškai naują istorijos laikotarpį, apie būsimus darbus, kuriuos teks nuveikti artimiausioje ateityje*. A.Paulauskas akcentavo referendumo dėl Lietuvos stojimo į ES svarbą ir prašė užsienio valstybių diplomatų aktyviai prisidėti prie pasirengimo šiam įvykiui.

JAV ambasadoriui Džonui Teftui (John F. Tefft) pasiteiravus, kokius sudėtingiausius klausimus Lietuvos politikams teks spręsti ruošiantis būsimam referendumui, Seimo Pirmininkas nurodė mažėjantį rinkėjų aktyvumą, būtinybę tinkamai (paprastai, konkrečiais pavyzdžiais) informuoti Lietuvos, ypač, kaimo žmones, stengtis, kad žmonėms nesusidarytų įspūdis, jog narystė ES - yra tik, politikų, Lietuvos valdžios siekis. Pasak šiuo klausimu kalbėjusio Č.Juršėno, "svarbiausias dalykas - įtikinti Lietuvos kaimo žmones, kad jei ne šiandien, tai rytoj, paprastas žmogus išloš". Seimo Pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis, pritardamas kolegoms papildė, kad didžiausią nerimą narystė ES kelia mažas pajamas turintiems žmonės. Tai - būsimos konkurencijos, griežtesnių reikalavimų baimė. Be to, sakė V.P.Andriukaitis, yra nerimaujančios inteligentijos, kuri bijo, kad Lietuvai įstojus į ES, mūsų šalis praras savo kultūrinį identitetą.

Susitikime, be kita ko, diplomatai parlamento vadovų klausė apie Lietuvos poziciją Irako klausimu. V.Stankevič akcentavo, kad Lietuva ryžtingai jungiasi prie antiteroristinės koalicijos ir mano, jog Irako diktatorių būtina nuginkluoti.

----------------------------------------------------------------

* Seimo Pirmininko kalba išplatinta atskiru pranešimu.
Naujausi pakeitimai - 2003 02 16.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas