Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Japonijos Laikinuoju reikalų patikėtiniu

Vasario 10 d. pranešimas VIR

 

 

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Japonijos Laikinuoju reikalų patikėtiniu Eizo Kaneyasu bei aptarė Lietuvos ir Japonijos parlamentinį, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Artūras Paulauskas pasidžiaugė gerais Lietuvos ir Japonijos santykiais kultūros bei švietimo srityse, padėkojo Japonijai už skirtą paramą Kauno Nacionaliniam Čiurlionio muziejui, Nacionalinei M.Mažvydo bibliotekai, Muzikos akademijai ir kitiems kultūros objektams.

Seimo Pirmininkas apgailestavo, kad nepakankamai plėtojami ekonominiai ryšiai. ,, Mūsų šalių ekonominis bendradarbiavimas mezgasi iš lėto, bet yra visos prielaidos jį intensyvinti. Lietuva galėtų būti viena pagrindinių naujai atrandamų rinkų Japonijos verslininkams,” pastebėjo Artūras Paulauskas.

Susitikimo metu taip pat daug dėmesio buvo skirta ryšių tarp Lietuvos ir Japonijos parlamentų skatinimui. Japonijos Parlamente įkurta ryšių su Lietuva grupė šiuo metu nevykdo jokios veiklos, kadangi jau keleri metai nėra išrenkamas grupės Pirmininkas. Naudodamasis proga, Artūras Paulauskas paprašė surasti galimybių greičiau išspręsti šį klausimą. ,,Mūsų parlamente veikianti ryšių su Japonija grupė yra pasiruošusi aktyviai bendradarbiauti”, sakė Parlamento vadovas.

Japonijos Laikinasis reikalų patikėtinis įteikė Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui pakvietimą apsilankyti Japonijos parlamente. ,,Jūsų vizitas paskatintų mūsų šalių parlamentų bendradarbiavimą”, pažymėjo Eizo Kaneysau.

Savo ruožtu Artūras Paulauskas priminė, kad yra pakvietęs į Lietuvą Japonijos Parlamento abiejų rūmų pirmininkus.

 

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas