Lietuvos Respublikos Seimas

V. Popovo, V. Simuliko, E. Skarbaliaus, V. Tretjakovo ir P. Vilko komandiruotės į Ukrainą 2003 01 16 -19 ataskaita

V. Tretjakovo komandiruotės į Ukrainą 2003 01 16 - 19 d. ataskaita

2003 metų sausio 16 – 19 dienomis Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu buvau komandiruotas į Ukrainos Respubliką dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Ukrainos Aukščiausiąją Taryba forumo susitikime. Kartu buvo komandiruoti Seimo nariai Vasilijus Popovas, Valerijus Simulik, Egidijus Skarbalius, Pranas Vilkas ir Seimo kanceliarijos tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis konsultantas Rimantas Stankevičius.

Sausio 16 d. įvyko Ukrainos ir Lietuvos Respublikos tarpparlamentinio forumo darbinis posėdis su Ukrainos Aukščiausios Tarybos forumo pirmininku Aleksandru Tretjakovu, bei forumo dalyviais iš Ukrainos pusės S. Byčkovu, P. Ignatenko, V. Kapustinu, S. Kasjanovu, M. Katerinčuk, D. Tabačnik . Abejų šalių iniciatyva į darbinio posėdžio dienotvarkę buvo įtrauktas ir apsvarstytas pasiūlymas dėl Ukrainos Aukščiausios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinės Asamblėjos įsteigimo, o taip pat Asamblėjos statuso projektas.

Šiame posėdyje buvo priimtas sprendimas kreiptis į Ukrainos ir Lietuvos Respublikos parlamentus dėl Tarpparlamentinės Asamblėjos steigimo. Sausio 17 d. įvyko susitikimai su Ukrainos Aukščiausios Tarybos pirmininku V. M. Litvinu ir Užsienio reikalų komiteto pirmininku D. Tabačniku, kuriose buvo aptarti tradiciškai glaudžius Lietuvos ir Ukrainos santykius ekonomikos, prekybos, kultūros ir kitose srityse, bei bendradarbiavimo plėtros svarbą. Ta pačia diena buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Aukščiausios Tarybos Asamblėjos Statuto projektas. Sausio 18 d. kartu su Ukrainos Aukščiausios Tarybos forumo pirmininku Aleksandru Tretjakovu dalyvavome spaudos konferencijoje.

Pagarbiai Valerij Tretjakov
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   UKRAINA

LR Seimas