Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės, J. Čekuolio, V. Landsbergio, J. Oleko ir V. Stankevičiaus komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 09 21-28 ataskaita

Sesijos metu vyko du Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto posėdžiai ir išplėstinis Komiteto posėdis kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) šalių – Kanados, Japonijos, Korėjos, Naujosios Zelandijos ir Meksikos delegacijomis. Pastarajame išplėstiniame posėdije buvo aptartas pranešimas tema “EBPO (OECD) ir pasaulio ekonomika” (ruošė A. Vieloveiskis, Lenkija) ir jam siūlomos kitų Asamblėjos komitetų pataisos, dėl kurių buvo diskutuojama ir balsuojama. Aš pateikiau pataisą Kultūros, mokslo ir švietimo komiteto siūlomai pataisai, kuri po nemažų diskusijų buvo priimta. Po to komitetas balsavo už visą pranešimą ir rezoliuciją ir vienbalsiai jai pritarė.

Kituose komiteto posėdžiuose buvo nagrinėjami šie klausimai:

– apsispręsta dėl tolimesnių posėdžių;

– padaryti pakeitimai pakomitečių sudėtyje;

– paskirti komiteto atstovai konferencijose;

– galutinai aptartas paruoštas svarstymui Asamblėjoje pranešimas “Kaliningrado regiono ateities užtikrinimas: Europos paramos būtinybė” , kurį paruošė Sigita Burbienė (Lietuva);

– pasidalinta nuomonėmis apie ministrų konferenciją dėl Pietryčių Europos ekonomikos pertvarkymų, ET Šiaurės – Pietų centrą ir jo veiklą ir kiti klausimai.

Sesijos metu vykusiuose plenariniuose posėdžiuose buvo svarstomi pranešimai apie Europos šalyse vykusius rinkimus, nelegalios migracijos chartija, Azerbaidžiano bei Armėnijos įsipareigojimų vykdymą, Moldovos demokratijos institucijų funkcionavimą, situaciją Baltarusijoje, galimybė Europos Tarybos šalims pasirašyti atskiras sutartis su JAV dėl išimčių amerikiečiams tarptautiniame kriminaliniame teisme bei karinių veiksmų galimybės prieš Iraką ir kt. Lietuvai svarbiausios diskusijos ir rezoliucijų priėmimas dėl Kaliningrado ateities. Buvo svarstomos dvi rezoliucijos: Politinių reikalų komiteto (pranešėja L. Ragnarsdotir, Islandija) ir Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto (pranešėja Sigita Burbienė, Lietuva). Buvo pateikta nemažai pataisų, nepalankioms Lietuvai nebuvo pritarta, diskusija vyko gyvai, ne visi galėjo pasisakyti, nes norinčių buvo daugiau nei galinčių. Mano pasisakymai ir pačios rezoliucijos pateikiamos prieduose.

Pagarbiai Sigita Burbienė

Priedai Nr. Nr. 1–4
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas