Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės komandiruotės į Italijos Respubliką 2003 10 19-22 ataskaita

ETPA Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto Biudžeto reikalų pakomitetis susitiko Romoje aptarti tolomesnių susitikimų plano, būsimo pranešimo apie ET biudžetus ruošimo bei dalyvauti seminare tema “Valstybės tarnybos reforma Europoje”.

Seminare dalyvavo ES valstybės tarnautojų problemų ombudsmenas, Italijos Respublikos vyriausybės valstybės tarnybos reikalų ministras, kiti atsakingi ES ir Italijos pareigūnai.

Pagrindinė problema, kuri buvo gvildenama seminaro metu – kokiu keliu turėtų eiti valstybės tarnyba Europoje – karjeros, kaip daugumoje pietinių valstybių ar privataus darbo principais, kaip Skandinavijos šalyse. Beje, būtina pažymėti, kad privatus kelias reiškia ne privačią nuosavybę, bet priėmimo į darbą ir darbo principus – darbą pagal darbo sutartis, o ne karjeros principais. Kalbant apie galimybę privatizuoti kai kurias valstybės tarnybos funkcijas, buvo minimos dvi galimybės – paslaugų valstybės tarnybai sektorius ir kai kurių funkcijų perdavimas visuomeninėms organizacijoms ar viešosioms įstaigoms. Kadangi jokie apibrėžti bendri dokumentai šiuo klausimu Europai nėra ruošiami, seminaro dalyviai daugumoje atvejų apsiribojo problemų iškėlimu ir savų sprendimų variantų siūlymu.

Pagarbiai Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas