Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-13

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, lapkričio 13 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo “Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo” projektas Nr. IXP – 2003, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis ir Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius Mindaugas Bilkis. 1992 metų birželio mėnesį Rio de Žaneiro konferencijoje 155 šalys, tarp jų - ir Lietuva, pasirašė Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvenciją. Lietuvos Respublikos Seimas 1995 metų vasario 23 dieną šią konvenciją ratifikavo. Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, iškilo poreikis parengti papildomą Protokolą su konkrečiais valstybių, kurios yra įrašytos į konvencijos I priedą, įsipareigojimais. Šiuo protokolu Lietuva, kaip ir kitos konvencijos I-ojo priedo šalys, įsipareigoja iki 2008-2012 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 8 procentais, lyginant su 1990 metais. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė šiam įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo ,,Dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedo dėl muitinės sandėlių ratifikavimo” projektą Nr. IXP – 2017 pristatė Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė-Giedraitienė ir Muitinės departamento Muitų teisės derinimo skyriaus viršininko pavaduotojas Vidmantas Račkauskas. Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencija, pasirašyta 1973 metų gegužės 18 dieną Kiote (Japonija), buvo parengta siekiant pasauliniu mastu suderinti teisės aktus, reglamentuojančius muitinės procedūrų atlikimo tvarką, o taip pat supaprastinti procedūras, apsunkinančias tarptautinės prekybos sąlygas. Prie šios Kioto konvencijos prisijungianti valstybė privalo priimti bent vieną jos priedą. Vėliau, jau tapusi konvencijos susitariančiąja šalimi, ji gali bet kuriuo metu priimti kitus priedus. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 05.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas