Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nutarimai dėl Komisijos sudarymo ir jos veiklos nutraukimo

Komisija sudaryta 2002 m. sausio 25 d. Seimo nutarimu Nr. IX-741.

2002 m. birželio 13 d. Seimo nutarimu Nr. IX-952 Komisijos veikla pratęsta iki 2003 m. sausio 25 d.

2003 m. sausio 21 d. Seimo nutarimu Nr. IX-1304 pripažinta, kad Komisija darbą baigė.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti  >   Kita informacija

LR Seimas