Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-01-29

 

 

 

Komitetas 2003-01-29 posėdyje Teisės projektų ir tyrimų centro atlikto tyrimo išvadų pagrindu surengė diskusiją tema “Ar Civilinio proceso kodekso normos, apribojančios teisę į teisminę gynybą, t.y. kreiptis į apeliacinės ir kasacinės instancijos teismus, atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją?”. Diskusijoje dalyvavo Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius P.Koverovas, Ministerijos Privatinės teisės departamento direktorė D.Bublienė, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas doc. dr. V.Nekrošius, Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas P.Ragauskas, Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantas, advokatas K.Čilinskas, Advokatų tarybos atstovė I.Montvidienė.

Taip pat dalyvaujant Teisingumo ministerijos valstybės sekretoriui P.Koverovui ir Žmogaus teisių įgyvendinimo programos vadovei R.Gecevičienei, Komitetas pritarė Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano įgyvendinimo komisijos nuostatams, Komisijos sudėčiai ir P.Koverovo kandidatūrai užimti Komisijos vadovo pareigas.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 30.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas