Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-01-29 d. posėdį

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo išklausyta Žemės ūkio viceministrės Dalios Miniataitės informacija apie derybų su ES rezultatų ir pasirengimą pasinaudoti ES parama. Žemės ūkio ir kaimo plėtrai 2004 m. numatoma skirti 1,2 mlrd. Lt., iš jų - 945 mln. lt. bus skirta iš ES fondų. Tiesioginėms išmokoms numatyta skirti 425 mln. lt., rinkos reguliavimui - 80 mln. lt., kaimo plėtros procesams - 432 mln. lt, struktūrinei paramai - 180 mln. lt. ir 100 mln. lt. kitų priemonių rėmimui (veislininkystei ir kt.). D.Miniataitė pažymėjo žemdirbių ir jų visuomeninių organizacijų švietimo ir informavimo svarbą, kad žmonės teisingai suprastų tuos sudėtingus reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti, kad būtų galima pasinaudoti ES teikiama finansine parama.

Kaimo reikalų komitetas, kaip papildomas komitetas, apsvarstė LR teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP-2118). Nutarta iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyta pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus. Komitetas taip pat pasiūlė patikslinti tas įstatymo projekto nuostatas, kurios reglamentuos detaliojo planavimo privalomumą. Komiteto nuomone detaliuosius planus būtina rengti tik tais atvejais, kai teritorija rengiama statyboms, o kitais atvejais pakanka žemėtvarkos, miškotvarkos specialiųjų planų.

Komiteto posėdyje buvo išklausytas VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriaus pavaduotojo Romualdo Survilos pranešimas tema: “Žemės tvarkymo darbai Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros kontekste”. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM užsakymu Valstybinis žemėtvarkos institutas parengė žemės tvarkymo projektus pagal vienuolika temų, apimančių žemės fondo inventorizavimo darbus, žemės kadastro duomenų kartografinės medžiagos parengimą, žemių melioracinės būklės bei užmirkimo duomenų nustatymą, dirvožemio duomenų bazių kūrimą, dirvožemio tyrimą ir kitas temas.

Romualdas Survila pažymėjo, kad žemės tvarkymas yra neatsiejama subalansuotos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo dalis. Parengti darbai yra orientuoti į perspektyvą ir sudaro galimybę spręsti prioritetinius racionalaus žemės naudojimo klausimus, ypač panaudojant Europos Sąjungos įvairių paramos ir struktūrinių fondų lėšas.

Posėdyje taip pat buvo išklausyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Kazimiero Lukausko informacija apie mėsos produktų ir jos gaminių importo iš Estijos. Jis informavo, kad iš Estijos į mūsų šalies rinką per 12 mėnesių importuota beveik 5 800 tonų mėsos ir jos produktų: kiaulienos 1 390, dešrų ir mėsos produktų 2 584 t. Šių produktų, kurių gamintojas yra AS "Rakvere Lihakombinaat", dešrų gamybai naudojama mėsa, atvežta iš Švedijos, Suomijos, Vengrijos bei Danijos, tačiau nurodoma, kad į Lietuvą ši produkcija eksportuojama kaip pagaminta Estijoje. Tai ne lietuviškas produktas ir mūsų pirkėjus klaidina šios įmonės įgytas prekinis ženklas "Klaipėdos maistas". K.Lukauskas pažymėjo, jog egzistuoja ir mėsos produktų etiketavimo problema, nes etiketėje prekinis ženklas pateikiamas dideliu formatu, o gamintojas nurodomas žymiai mažesniu. Tokiu būdu klaidinami Lietuvos mėsos produktų vartotojai.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas