Lietuvos Respublikos Seimas

Algirdo Griciaus komandiruotės į Europos Konvento posėdį Briuselyje (Belgija) 2003 m. sausio 20-21 d.ataskaita

Š.m. sausio 20-21 d. Briuselyje vykusiame konvento posėdyje buvo svarstomi ES institucijų reformos klausimai. Posėdžių metu kalbėjo virš 80 konvento narių, tarp kurių buvo VFR, Prancūzijos, Olandijos, Švedijos ir kt. ES šalių užsienio reikalų ministrai.

Apibendrinant konvente išsakytas mintis, jo pirmininkas Žiskar de Esten pastebėjo, kad konventas privalo pasisakyti už reformas, nes priešingu atveju nebus aišku, kam jis buvo sušauktas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad artėja karas Irake, o ES neturi aiškios nuomonės. Atrodo, kad Europa vis tik pasirinks konfederaciją, o ne federacinį ES valdymą. Dauguma (apie 70 %) pasisakiusiųjų buvo prieš Europos Tarybos stiprinimą ir pastovaus jos prezidento (ne mažiau kaip penkerių metų laikotarpiui) skyrimą. Buvo išreikštos abejonės (mažuma) dėl ES komisijos pirmininko rinkimų Europos parlamente. Buvo pasisakoma, kad Europos Taryba reikalinga spręsti klausimus, kurie atsiduria aklavietėje. Reikia pastebėti, kad mažai buvo diskutuota apie užsienio reikalų ministro pareigybę Komisijoje bei Europos teisingumo teismą. Pilna Konvento posėdžių medžiaga, manau, bus pateikta Seimo Europos komiteto ataskaitoje.

Kalbėdamas konvente, atkreipiau jo narių dėmesį į tai, kad šiandien Europoje skiriamosios linijos sąlyginai gali būti brėžiamos tarp didelių, vidutinių ir mažų (prie kurių priskirčiau ir Lietuvą), valstybių bei tarp turtingų ir neturtingų valstybių. Jų interesai dėl Europos ateities ne visada turėtų sutapti. Be to, šiandien ES tuo pat metu stengiasi stiprinti integraciją ir vykdyti plėtrą. Abu šie procesai vienu metu vargu ar gali vykti sėkmingai. Reikia pasirinkti prioritetus. Kalbėdamas apie Vokietijos ir Prancūzijos pasiūlymą įtvirtinti stiprią Europos Tarybos prezidento pareigybę, išsakiau nuomonę, kad ši per daug sustiprinta pareigybė konfliktuos su Komisijos pirmininku, o jei ji bus daugiau simbolinė, tuomet vargu ar ji iš viso reikalinga. Pabaigoje atkreipiau konvento narių dėmesį į tai, kad parengtas Konstitucijos projektas dar bus svarstomas tarpvyriausybinėje konferencijoje, ir jei jam pritars Europos viršūnių susitikimas, jį reikės ratifikuoti šalių-ES narių parlamentuose. Norėtųsi, kad jos ratifikavimas būtų sklandus ir nesudarytų sunkumų vieningos Europos ateičiai.

LR Seimo atstovas Europos konvente Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2003 01 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas