Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 27 d. posėdyje

Svarstytos Valstybės kontrolės išvados dėl LRT veiklos. Išklausyta informacija, pasikeista nuomonėmis.

Nuspręsta pritarta Seimo nutarimo projektui:

DĖL LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO

100-MEČIO MINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2003 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2004 m. gegužės 7 d. sukanka 100 metų, kai atgauta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis, n u t a r i a :

1 straipsnis.

Sudaryti šią Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisiją (toliau – Komisija):

1) Artūras PAULAUSKAS – Seimo Pirmininkas; (komisijos pirmininkas)

2) – Respublikos Prezidento patarėjas;

(komisijos pirmininko pavaduotojas)

3) Dainius NUMGAUDIS – Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės (komisijos pirmininko pavaduotojas) sekretorius;

4) Dalia TEIŠERSKYTĖ – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (komisijos pirmininko pavaduotoja) narė;

5) Andrius VAIŠNYS – Seimo Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas; (komisijos sekretorius)

6) – Ministro Pirmininko patarėjas;

7) Živilė BANDORIENĖ – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narė;

8) Žygintas BUČYS – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas;

9) Algirdas GAIŽUTIS – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;

10) Romas GUDAITIS – žurnalistų etikos inspektorius;

11) Gediminas ILGŪNAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

12) Algis KALĖDA – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius;

13) Domas KAUNAS – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėjas;

14) Arvydas KREGŽDĖ – l.e.Seimo kanclerio pareigas;

15) Irena KUBILIENĖ – Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos pirmininkė;

16) Rolandas KVIETKAUSKAS – Kultūros ministerijos sekretorius;

17) Inga LIUTKEVIČIENĖ – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos LTV programos direktorė;

18) Vitas MAČIULIS – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

19) Justinas MARCINKEVIČIUS – Lietuvos rašytojų sąjungos narys;

20) Vytautas MARTINKUS – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;

21) Audronė NUGARAITĖ – Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorė;

22) Algirdas SAUDARGAS – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto narys;

23) Irena SMETONIENĖ – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė;

24) Darius STALIŪNAS – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas;

25) Valentinas STUNDYS – Molėtų rajono savivaldybės meras;

26) Antanas TYLA – Valstybinės paminklosaugos komisijos narys;

27) Regina VARNIENĖ – Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė;

28) Jolanta ZABARSKAITĖ – Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja.

2 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją iki 2003 m. kovo 1 d. parengti Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo renginių programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą.

3 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

Teikia:

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

Komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis

 

Apsvarstytas tolesnis Visuotinės lietuvių enciklopedijos rengimas. Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas A.Gaižutis pasiūlė perimti enciklopedijos leidybą, argumentuodamas tuo, kad kai kuriose Europos valstybėse mokslų akademijos leidžia prestižines enciklopedijas ir prašė komiteto pritarti, kad Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto funkcijos būtų perduotų Lietuvos mokslų akademijai. Komitetas iš esmės pritarė pasiūlymui ir nusprendė parašyti atitinkamus raštus Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos mokslų akademijai bei Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas