Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 m. sausio 9-11 dienomis ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2003 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. 1268 buvau komandiruotas į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 2003 m. sausio 10 d. vykusiame Konvento dėl Europos ateities "Socialinės Europos" darbo grupės posėdyje.

Pirmininkaujant darbo grupės vadovui Georgui Katiforiui šiame posėdyje buvo aptarti "Socialinės Europos" darbo grupės mandato 4-7 klausimai:

4. Atviro koordinavimo metodo vaidmuo ir jo vieta Konstitucinėje sutartyje.

5. Ryšys tarp įvairių ekonomikos politikų koordinavimo ir įvairių socialinių politikų koordinavimo.

6. Bendro sprendimų priėmimo ir sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma išplėtimas į sritis, kuriose šiuo metu reikalaujama sprendimus priimti balsuojant vienbalsiai.

7. Socialinių partnerių vaidmens apibrėžimas Konstitucinėje sutartyje, atsižvelgiant į tai, kad pirminiame Konstitucinės sutarties projekte yra kalbama apie Europos Sąjungos demokratinį gyvenimą.

Darbo grupėje vyrauja gana skirtingos nuomonės minėtais klausimais, nors yra ir gana ryški partinių grupių nuomonių takoskyra. Pavyzdžiui, Europos socialdemokratų, leiboristų ir socialistų nuomone atviras koordinavimo metodas turėtų būti įtvirtintas Konstitucinėje sutartyje kaip papildomas metodas įstatymų leidybai, suteikiantis galimybę nustatyti bendrus rodiklius ir gaires, įgalinančias lanksčiai koordinuoti tam tikras valstybių narių skirtingų socialinių politikų sritis. Šiai nuomonei prieštarauja konservatorių, krikščionių demokratų ir liberalų atstovai darbo grupėje. Nepaisant to, tikimasi, kad "Socialinės Europos" darbo grupė, posėdžiausianti dar tris kartus, t.y. 2003 m. sausio 21, 22 ir 17 d., parengs vieningą dokumentą, kurį pateiks Konvento plenarinio posėdžiui 2003 m. vasario 6 dieną.

PRIDEDAMA. Vytenio Povilo Andriukaičio atsakymai į "Socialinės Europos" darbo grupės mandato 4-7 klausimus, 2 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 01 28.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas