Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 27 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 01 27 d.

1.SVARSTYTA: Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 11, 12, 14, 17, 20, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir 18 bei 19 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2231

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

2.SVARSTYTA:Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2222

NUSPRĘSTA: Nepritarti iniciatorių pateiktai įstatymo projekto redakcijai. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

3.SVARSTYTA: Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2223

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Redaguojant projektą, atsižvelgti į Teisės departamento pastabą.

4.SVARSTYTA: Seimo Statuto “ Dėl Seimo Statuto 8 straipsnio pakeitimo “ projektas IXP-2236

1.Atkreiptinas dėmesys, kad 2002-12-24 Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo vadovaujantis teikiamos šios pataisos, įsigalios 2003-02-25. Todėl projektą reikėtų papildyti dar vienu straipsniu, kuriame nustatyti įsigaliojimo datą.

2. Projektas patobulintas pagal Seimo Teisės departamento pastabas.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam statuto projektui.

Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1898 ir su juo susijusius projektus IXP-1899 ir IXP- 1900 komitetas nusprendė svarstymą atidėti iki kito komiteto posėdžio.

Taip pat komiteto nariai atdėjo iki kito komiteto posėdžio Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2095 bei su juo susijusius įstatymo projektus IXP-2096 –2098.

5.SVARSTYTA: Teismų įstatymo 48 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2073(2)

Komiteto nariai pasiūlė įgaliojimus pratęsti , nes tai yra efektyviau, kadangi pratęsiant įgaliojimus įvertinamas buvęs darbas, sveikatos būklė ir pan., tuo tarpu skiriant iki 70 m. tokie faktoriai nebus vertinami.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

6.SVARSTYTA: Seimo nario p.Lapėno pasiūlymai dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projekto IXP-1791.

NUSPRĘSTA: Pateiktiems pasiūlymams nepritarti.

7.SVARSTYTA: Pasiūlymai Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų Konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1119(2)(B.Vėsaitės)

NUSPRĘSTA: Pasiūlymų nesvarstyti, kadangi komitetas 2002 06 24 šiuos pasiūlymus svarstė ir jiems nepritarė.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 27.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas