Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas tarėsi su Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų užsienio reikalų komitetų vadovais

 

Sausio 27 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien dalyvavo bendrame pasitarime su Latvijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininke Inese Vaidere, Estijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininku Anti Liiv, Lietuvos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Gediminu Kirkilu ir jų vadovaujamomis delegacijomis.

Susitikime aptarti Baltijos valstybių bendradarbiavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje ir NATO, pasirengimo referendumui dėl narystės ES klausimai. “Sulaukę pakvietimo į Europos Sąjungą, neturime sėdėti sudėję rankų. Mūsų laukia sutarčių ratifikavimas, todėl turime suvienyti pastangas šiame procese”, pabrėžė Seimo Pirmininkas. Pasak A. Paulausko Baltijos valstybės turi stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, plėtodamos infrastruktūrinius projektus, apsibrėžti savo vietą Euroatlantinėse struktūrose, dalintis politinio, ekonominio, gynybinio ir kultūrinio bendradarbiavimo patirtimi su kitomis šalimis.

Seimo Pirmininkas susitikime taip pat išreiškė viltį, kad ir toliau bus tęsiamas vadinamojo Vilniaus dešimtuko (“Vilnius 10”) šalių bendradarbiavimas. Narystės NATO siekiančių “Vilnius-10” šalių grupei priklauso Lietuva, Latvija, Estija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija, Rumunija, Albanija, Makedonija ir Kroatija. “Tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus sėkmingai pratęstas ir daliai Vilniaus dešimtuko šalių sulaukus pakvietimo į NATO, įgaus naujų formų”, akcentavo A. Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 27.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas