Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-27 d. BFK posėdis

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektas IXP-2209.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projekto nuostatą, nustatančią neapmokestinamąjį pajamų dydį – 330 litų per mėnesį perkelti į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2209 (2A).

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo papildymo įstatymo projektas IXP-2209(A).

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

3. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2,5,7,9,10,18,25,31,42,48,59,60,61,68,72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2176.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo teisės departamento pastabų ir pasiūlymų 1, 2, 3 punktus.

4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1847(2).

Nuspręsta:

Nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, nes darbo užmokestį, nuo kurio bus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, dirbtinai sumažinus iki minimalios mėnesinės algos sumažės išmokėtini valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų, kompensacijų dydžiai, kurie tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžių, todėl darbuotojui bus kompensuojama tik labai maža dalis prarastų pajamų

5. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2253.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

6. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo, 7 straipsnio 1 dalies pripažinimo netekusia galios ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2254.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

7. Seimo nutarimo "Dėl LR įstatymų sąvado rengimo ir leidimo" 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2183. Nuspręsta: Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui.

8. Viešojo pirkimo konkurso, Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos auditui atlikti, sąlygų svarstymas.

Nuspręsta:

Pritarti Lietuvos banko pateiktoms Viešojo pirkimo konkurso metinės finansinių ataskaitų auditui atlikti paslaugų pirkimo sąlygoms.

9. Audito pakomitečio veiklos nuostatų tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti BFK Audito pakomitečio veiklos nuostatai.

Taip pat:

Valstybės kontrolės įstatymas numato, kad Valstybės kontrolės finansinį auditą atlieka Seimo nutarimu paskirta audito institucija.

Nutarta:

  1. Pavesti Valstybės kontrolieriui :

    1. patvirtinti kandidatų valstybės kontrolės finansiniam auditui atlikti parinkimo tvarką, numatant, kad kandidatų atrankos procedūroje galėtų dalyvauti ir Pakomitečio nariai.
    2. Valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atrinktus 3 kandidatus iki kovo 1 dienos pateikti svarstyti Audito pakomitečiui.

  1. Audito pakomitečio posėdyje apsvarstyti Valstybės kontrolės pateiktus kandidatus Valstybės kontrolės finansiniam auditui atlikti ir iki kovo 10 dienos pateikti Komitetui Seimo nutarimo projektą dėl Valstybės kontrolės finansinio audito atlikimo.

10. Pritarta Seimo nutarimams IXP-2217, 2218, 2219, 2220 dėl Seimo kontrolierių paskyrimo.

11. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektui IXP-2186 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 7 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2234 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 27.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas