Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-01-22 d. posėdį

Komiteto posėdyje buvo apsvarstyti Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projekto (IXP-2188) svarstymo parengiamieji darbai. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Seimo nariai: Zenonas Mačernius ir Viktoras Rinkevičius. Nuspręsta prašyti visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas ir pastabas dėl Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projekto iki 2003 m. kovo 10 d Klausymus dėl Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projekto (IXP-2188) surengti 2003 m. kovo 26 d. Svarstymo data pagrindiniame (Kaimo reikalų) komitete – 2003 m. balandžio 9 d.

Komiteto posėdyje apsvarstytas Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP-2166). Kaimo reikalų komitetas šio įstatymo svarstymui buvo paskirtas papildomu komitetu. Projekto tobulinimui buvo gauti ir apsvarstyti Seimo nario Virmanto Velikonio ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasiūlymai, kuriems komitetas pritarė.

Bendru sutarimu nuspręsta iš esmės pritarti Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas,Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Seimo nario Virmanto Velikonio pasiūlymus.

Kaimo reikalų komitetas posėdyje taip pat apsvarstė padėtį šalies pieno ir mėsos sektoriuose. Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad sudėtinga situacija pieno ir mėsos sektoriuose prasidėjo ne šiemet. Komitetas jau praėjusiais metais teikė Vyriausybei pasiūlymus išanalizuoti pieno ir pieno produktų gamybos, perdirbimo bei mažmeninės prekybos kainas, siekti sutarimo dėl pieno supirkimo kainų sureguliavimo, suaktyvinti naujų rinkų Lietuvoje pagamintiems maisto produktams paieškas, sustiprinti vidaus rinkos apsaugą, skirti daugiau lėšų žemės ūkiui remti, tobulinti tiesioginių išmokų mokėjimo tvarką ir sąlygas, gerinti produkcijos kokybę.

Vyriausybė ėmėsi kai kurių žingsnių siekiant gerinti padėtį 2002 metais pieno ir mėsos sektoriuose, tačiau nepavyko ekonominėmis priemonėmis stabilizuoti pieno ir mėsos kainas.

Posėdžio dalyviai vertindami susidariusią padėtį pateikė įvairius skaičius.

Vidutinė pieno supirkimo kaina 2002 m. sudarė 457 lt/t arba 10 proc. mažesnė negu 2001 m. Dėl kainų sumažėjimo pernai pieno gamintojai negavo apie 58, 8 mln. litų. Sausros padarinius žemdirbiai įvertino dar 60 mln. litų.

2003 m. pradžioje pieno perdirbėjai nustatė pieno supirkimo kainas, net 20-25 proc. mažesnes, negu jos buvo 2002 m. pradžioje. Jei toliau išliks tokios tendencijos, tai pieno gamintojai prognozuoja, kad šiemet jie gali prarasti apie 100 mln. litų.

Savo ruožtu pieno perdirbėjai pirmą kartą skaičiuoja ne pelną, o nuostolius. Jų paskaičiavimais dėl JAV dolerio kurso kritimo prarasta 50 mln. litų, dėl eksportuojamų pieno produktų kainų sumažėjimo – 21 mln. litų.

Sudėjus visus patirtus nuostolius į krūvą susidaro įspūdinga suma apie 200 mln. litų nuostolių, kuriuos pernai patyrė šalies pieno sektorius.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos prezidentas Kasparas Jurevičius nurodė, kad Vyriausybė visomis priemonėmis turi stiprinti vidaus rinkos apsaugą, atkreipiant ypatingą dėmesį į tai, kad mėsa ir jos produktai importuojami žemomis kainomis iš Estijos ir Latvijos.

K. Jurevičius nurodė, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas šviežiai atšaldytai mėsai ir valgomiems subproduktams bei šviežiai užšaldytai ir užšaldytai naminių paukščių mėsai ir jų valgomiems subproduktams, jeigu jie patvirtintus standartus, tačiau nenustatyta minėtų importuojamų produktų PVM lengvatų taikymo tvarka bei sušaldytų produktų vertinimo tvarka.

Reaguodamas į tai, Kaimo reikalų komitetas nusprendė kreiptis į Muitinės departamento direktorių Valerijoną Valicką ir Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktorių Kazimierą Lukauską, prašydamas per dvi savaites paruošti lengvatinio PVM tarifo įgyvendinimo tvarką importuojamai mėsai ir šios mėsos atitikimo Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintiems standartams įvertinimo tvarką ir vietą bei informuoti komitetą.

Kaimo reikalų komitetas, įvertinęs padėtį šalies pieno ir mėsos sektoriuose konstatuoja, kad katastrofiškai kritusios pieno ir mėsos bei jų produktų eksporto kainos jau dabar neigiamai veikia žemės ūkio plėtrą, o mažėjanti žemės ūkio produktų gamyba sunkina integracijos į ES struktūras procesus. Komitetas yra tos nuomonės, kad nesuteikus reikiamos valstybės paramos, šios gamybos šakos bus ekonomiškai sužlugdytos.

Kaimo reikalų komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę, kad artimiausiu metu būtų sušauktas pasitarimas dalyvaujant Vyriausybės ir Seimo vadovams, Seimo kaimo reikalų komiteto nariams bei visuomeninių žemdirbių organizacijų ir perdirbimo įmonių atstovams.

Žemės ūkio ministerijai ir Agrarinės ekonomikos institutui pavesta skubiai parengti šiems ir kitiems metams ekonomines pieno ir mėsos gamybos ir perdirbimo šakų vystymosi prognozes, subalansuojant su galimais finansinės paramos resursais ir pateikti išvadas.

LRS KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas