Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-01-22

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu nusprendė atmesti Teismų įstatymo 48 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2073(2) dėl to kad, siūlomos įstatymo projekto nuostatos:

- padidintų Valstybės biudžeto išlaidas;

- dar labiau apribotų kitų teisininkų galimybes dirbti teisėjo darbą;

- būtų socialiai neteisingos, nes asmenys, gaudami pakankamai dideles pajamas iš teisėjo darbo, gautų dar ir žymiai didesnę negu vidutinę valstybinio socialinio draudimo pensiją.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2009 ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2009(A). Buvo nuspręsta siūlyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2009 pagrindiniam komitetui atmesti, o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2009(A) buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti pagal Seimo nario A. Syso pasiūlymą ir atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą, taip pat apsvarstyti įstatymo projekto tobulinimo tikslingumą atsižvelgiant į Seimo narės G. Purvaneckienės pasiūlymą taikyti vienodą papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį už kiekvieną vaiką (įvaikį) nepriklausomai nuo to, kiek vaikų (įvaikių) asmenys augina.

Sekančiu klausimu komitetas apsvarstė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 7, 9, 10, 18, 25, 31, 42, 48, 59, 60, 61, 68, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2176. Bendru sutarimu buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento 1-3 pastabas ir pasiūlymus.

Ketvirtu klausimu komitetas apsvarstė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2208. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas įstatymo projektui.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymo projektų:

- Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-2193 - Stasys Kružinauskas ir Vytautas Lapėnas;

- Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projekto Nr. IXP-2186 - Artūras Melianas ir Irena Šiaulienė. Prašyti Vyriausybės išvados.

 

 

Komiteto padėjėja

R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas