Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 22 d. posėdyje

Apsvarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos mokslų akademijos statuto patvirtinimo” projektas. Posėdyje dalyvavęs Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Algirdas Gaižutis informavo, kad susipažino su Seimo teisės departamento padarytomis pastabomis dėl Lietuvos mokslų akademijos statuto ir joms pritarė. Buvo išklausyti posėdyje dalyvavusių Seimo narių pasiūlymai ir pastabos. Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė teiravosi apie Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos statusą ateityje. Nutarta artimiausiame komiteto posėdyje apsvarstyti pataisytą Lietuvos mokslų akademijos statutą.

Komitetas pritarė įstatymo dėl Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos ir Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos protokolo dėl televizijos kūrinių apsaugos ratifikavimo projektui.

Apsvarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Česlovo Kudabos atminimo įamžinimo. Seimo nariai pritarė komiteto patarėjos Rūtos Kačkutės parengtam Seimo nutarimo “Dėl Česlovo Kudabos septyniasdešimtųjų gimimo metinių paminėjimo” projektui.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas