Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2003-01-22

 

 

 

 

Pasibaigus dabartinių Seimo kontrolierių įgaliojimų laikui, Komitetas 2003-01-22 posėdyje pritarė Seimo nutarimo “Dėl Seimo kontrolieriaus Kęstučio Milkeraičio atleidimo iš pareigų”, Seimo nutarimo “Dėl Seimo kontrolierės Genovaitės Račinskienės atleidimo iš pareigų” ir Seimo nutarimo “Dėl Seimo kontrolierės Leonardos Kuodienės atleidimo iš pareigų” projektams Nr.IXP-2214, Nr.IXP-2215 ir Nr.IXP-2216. Posėdyje dalyvavo kandidatai užimti Seimo kontrolierių pareigas E.Baltutytė, R.Šalaševičiūtė, R.Valentukevičius ir K.Virbickas. Komitetas kartu su naujais kandidatais aptarė tolesnio bendradarbiavimo aspektus, problemas, susijusias su piliečių skundų tyrimu, Seimo kontrolierių teikiamų rekomendacijų vykdymu bei būtinybę rengti Seimo kontrolierių įstatymo pataisas.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas