Lietuvos Respublikos Seimas

2003 01 22 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas bendru sutarimu pritarė Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2177. Komiteto pranešėju paskirtas Henrikas Žukauskas.

Dalyvavo Z.Mackevičius, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktorius.

Dėl Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2118 svarstymo parengiamųjų darbų Komitete nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį, H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Įstatymo projektui IXP-2118 laukia iki 2003 m. sausio 27 d.; prašyti Seimo Kaimo reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas Įstatymo projektui IXP-2118 iki 2003 m. kovo 10 d.; klausymus surengti 2003 m. kovo 12 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. kovo 17 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Įstatymo projekto IXP-2118 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. kovo 19 d.

Posėdyje dalyvavo J.Laiconas, Aplinkos ministerijos sekretorius, G.Tiškus, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, ir J.Žukauskas, Aplinkos ministerijos planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Planavimo normų skyriaus vyresn. specialistas.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas