Lietuvos Respublikos Seimas

2003 01 13 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2043(2), nuspręsta pritarti projektui ir siūlyti pagrindiniam Komitetui:

1) įvertinti Vytauto Einorio pasiūlymus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-2043 (2) (2002-11-28);

2) 4 straipsnyje po žodžių “besiribojančiuose kaimuose ir miesteliuose” įrašyti žodžius “ir tiems piliečiams, kuriems valstybinių parkų ir valstybinių draustinių projektuose nustatytose ūkinėse zonose yra sugrąžinta nuosavybės teise dalis turėtos žemės ūkio paskirties žemės ir šie piliečiai yra įregistravę ūkininko ūkį, kai prie šių ūkininkų ūkių žemės yra laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės”.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.Komiteto paskirtas pranešėjas: Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2166, nuspręsta: 1) Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Baurą, V.Einorį, A.Poplavskį; 2) paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Įstatymo projektui IXP-2166 laukia iki 2003 m. sausio 20 d.; 3) prašyti Seimo Kaimo reikalų, Sveikatos reikalų komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų asociacijos, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas dėl Įstatymo projekto IXP-2166 iki 2003 m. sausio 20 d.; 4) klausymus dėl Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto surengti 2003 m. sausio 23 d.; 5) prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. sausio 25 d. pateikti Komitetui išvados projektą; 6) projekto svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. sausio 27 d.

Po svarstymo Vandens įstatymo projekto IXP-2175 ES, nuspręsta: 1) Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį, A.Poplavskį; 2) paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų projektui laukia iki 2003 m. sausio 27 d.; 3) prašyti Seimo Kaimo reikalų, Biudžeto it Finansų, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų asociacijos, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas dėl projekto iki 2003 m. sausio 27 d.; 4) klausymus dėl Vandens įstatymo projekto surengti 2003 m. vasario 13 d.; 5) prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. vasario 17 d. pateikti Komitetui išvados projektą; 6) projekto svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. vasario 17 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas