Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 20d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 01 20 d.

Komitetas Seimo pavedimu svarstė, ar Šilumos ūkio projektas IXP-1592(3) prieštarauja CK nuostatoms ir konstatavo, kad kai kurie šio projekto straipsniai prieštarauja CK nuostatoms. Pvz. projekto 14 str. 4 d. prieštarauja CK 6.388 str. 1 d., kuri numato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato kitaip. Todėl jeigu vartotojas įsiskolino, jis turi sumokėti tiek kiek įsiskolino, papildomai iš jo gali reikalauti nuostolių atsiradusių dėl jo nemokėjimo, tačiau kažkokios rezervinės galios mokestis neturi būti skaičiuojamas. Tai pat tobulintinos 20 str. 1 ir 4 dalys, kadangi nėra aišku su kuo sutartiniuose santykiuose bus prižiūrėtojas. Posėdyje dalyvavę projekto autoriai sutiko projektą patobulinti.

 

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimą “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl LR įstatymų sąvado rengimo ir leidimo“ 1 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2183 ir bendru sutarimu projektui pritarė.

Komitetas svarstė Teismų įstatymo 48 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP- 2073(2). Svarstyme padaryta pertrauka. Nuspręsta dėl šio projekto prašyti išvadų iš Teisėjų Asociacijos ir Teisėjų Tarybos. Svarstymą pratęsti kitą savaitę.

Kitas komiteto posėdis vyks 2003 01 22 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas