Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 20 d. posėdyje

 

Toliau svarstyti Švietimo įstatymo projektui (Nr. IXP-1740(2)) pateikti Seimo narių siūlymai. Buvo nuspręsta sausio 21 dieną tęsti posėdį ir suderinti kelių straipsnių formuluotes.

nagrinėtas klausimas “Dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo”. Šis klausimas buvo nagrinėjamas Lietuvos kultūros politikos instituto, Valstybinės paminklosaugos komisijos, Lietuvos kultūros kongreso tarybos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyva. Pagrindinė pranešėja Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė supažindino su komisijos analizės rezultatais dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo ir teigė, jog esama teisinė bazė yra pakankama, kad Vilniaus senamiestis būtų išsaugotas. Ji taip pat akcentavo, kad senamiesčio tvarkymas reikalauja daug lėšų, kurių panaudojimas daugeliu atveju sukelia abejonių. Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė Diana Varnaitė informavo komitetą, kad visos paminklosaugai skirtos lėšos yra panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Posėdyje dalyvavusi Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė pažymėjo, jog Kultūros ministerija nuosekliai įgyvendina priemones, užtikrinančias kultūros paveldo apsaugą Vilniaus senamiestyje. Seimo nariai bei posėdyje dalyvavę paminklosaugos specialistai diskutavo dėl Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo objektų tolimesnio likimo. Komitetas pavedė Seimo nariui Povilui Jakučioniui apibendrinti visų suinteresuotų asmenų ir organizacijų pasiūlymus dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo ir išvadas pateikti kitame komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas