Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-20 d. BFK posėdis

1. Piniginės socialinės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo projektas IXP-2114.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui:

    1. Atsižvelgti į Seimo Teisės departamento išvadų 1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19 punktus;
    2. Atsižvelgti į Seimo nario S. Kružinausko pasiūlymą įstatymo projekto 14 straipsnio 4 dalies 3 punkte vietoje žodžio ,, šioje ’’ įrašant žodį ,, tos ’’’’ ir pasiūlymą įstatymo projekto 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte išbraukti žodį ,, kompiuterinėje ’’.

2. Seimo nutarimo "Dėl individualių įmonių veiklos sąlygų derinimo" projektas IXP-2075.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam Ekonomikos komitetui pritarti pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr. IXP-2075

3. Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-1804.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui:

1. Pritarti Vyriausybės pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr.1804;

2. Atsižvelgiant į tai, kad 2001 metų ataskaita neparodo teisingos valstybei nuosavybes teise priklausančio turto būklės ir ji parengta nesant patvirtintos turto apskaitos tvarkos pasiūlyti Vyriausybei:

2.1. teikiant Seimui ataskaitą apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą už 2002 m. patikslinti 2001 m. ataskaitą į kurią nebuvo įtrauktas Sveikatos ministerijos patikėjimo teise valdomas turtas;

2.2. parengti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatyta, kad

Valstybės kontrolė vertina Vyriausybės pateiktą Lietuvos Respublikos Seimui ataskaitą apie visą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą;

2.3. parengti ir patvirtinti Ataskaitos rengimo tvarką, nustatančią konsolidavimo ir turto apskaitos principus bei ataskaitos formą, kuri atitiktų Įstatyme patvirtintą valstybės turto sandarą ir atspindėtų valstybės turto valdymo aspektus ir kuri įsigaliotų rengiant 2003 metų ataskaitą;

2. 4. Iki 2004 m. liepos 1 d. įsteigti valstybės turto registrą.

2. 5. Užtikrinti, kad ūkio subjektai Vyriausybės nustatyta tvarka pateiktų informaciją apie valstybei priklausantį turtą subjektų registrui.

4. Kultūros ir sporto fondo įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1835(2).

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Konstitucinio teismo išaiškinimą, negalima nustatinėti tam tikras išlaidas teisės aktuose, tuo būtų paneigiama Vyriausybės teisė ir pareiga sudarinėti valstybės biudžetą, todėl pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą Nr. IXP-1835(2) atmesti.

5. Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1836(2).

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Konstitucinio teismo išaiškinimą, negalima nustatinėti tam tikras išlaidas teisės aktuose, tuo būtų paneigiama Vyriausybės teisė ir pareiga sudarinėti valstybės biudžetą, todėl įstatymo projektą Nr. IXP-1836(2) siūloma atmesti.

6. Seimo nutarimo "Dėl valstybinio audito koncepcijos" projektas IXP-1994.

Nuspręsta:

Daryti Seimo nutarimo svarstymo Komitete pertrauką ir pavesti Biudžeto ir finansų komiteto Audito pakomitečiui apsvarstyti Valstybės kontrolės ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos keliamus klausimus dėl Valstybinio audito koncepcijos ir savo išvadas bei pasiūlymus pateikti Biudžeto ir finansų komitetui ne vėliau kaip iki 2003 m. gegužės 26 d.

7. Pasiūlymų kompensacijų už valstybės išperka,ą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-10852A(3).

Nuspręsta:

Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymai LR Kompensacijų už valstybės išperka,ą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1085 (2A(3)).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

Seimo nario K.Kuzmicko pasiūlymai LR Kompensacijų už valstybės išperka,ą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1085 2A(3).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Vandens įstatymo projektui IXP-2175ES - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado rengimo ir leidimo " 1 ir 2 straipsnių pakeitimo " projektui IXP-2183 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 7, 9, 10, 18, 25, 31, 42, 48, 59, 60, 61, 68, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2176 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2189 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2177 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Lėšų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) verslo planams (investiciniams projektams) rengti kompensavimo pirminiams žemės ūkio produkcijos gamintojams įstatymo projektui IXP-1578 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2171 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektui IXP-2209 - kuratoriai V.Saulis J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo papildymo įstatymo projektui IXP-2209(A) - kuratoriai V.Saulis J.Lionginas /T.Gražiūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas