Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl finansinių ir materialinių išteklių perdavimo iš apskričių administracijų į Nacionalinės mokėjimo agentūros steigiamus teritorinius padalinius (2003-01-15 Nr.1)

 

SPRENDIMAS

2003 m. sausio 15 d. Nr.1

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs apskričių viršininkų administracijų kaimo plėtros programų skyrių valstybės tarnautojų perkėlimo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) steigiamus teritorinius padalinius eigą,

konstatuoja, kad nebuvo užtikrintas tinkamas valstybės tarnautojų perkėlimas iš apskričių viršininkų administracijų kaimo plėtros programų skyrių į Agentūros steigiamus teritorinius padalinius, atitinkamai perduodant šių darbuotojų etatus ir lėšas jiems išlaikyti,

pažymi, kad nuo tinkamo Agentūros pasirengimo administruoti nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos lėšas priklausys jų įsisavinimo sėkmė,

atkreipia Vyriausybės dėmesį į tai, kad Žemės ūkio, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijos tarpusavyje nekoordinuoja savo pastangų, kad sklandžiai vyktų finansinių bei materialinių-techninių išteklių perdavimo iš apskričių į Agentūrą procesas.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Pavesti Nacionalinei mokėjimo agentūrai peržiūrėti teritorinių padalinių darbuotojų pareigybinius aprašymus ir nustatyti darbuotojams atlyginimus, atitinkančius jų pareigybes.

1.2. Pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2003 m. kovo 3 d informaciją, kokių priemonių ėmėsi ministerija nurodytiems trūkumams pašalinti.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas