Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-01-15 d. posėdį

Kaimo reikalų komitete 2003 m. sausio 15 d. posėdyje pakartotinai apsvarstytas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2043.

Komitetas nusprendė dar kartą daryti svarstyme pertrauką ir prašyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pateikti išvadą dėl išvados rengėjų patobulinto šio įstatymo projekto.

Komitetas pritarė Seimo nario Gintauto Kniukštos ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymams Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektui IXP-1120.

Posėdyje apsvarstytas Kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatos faktinis įvykdymas.

Žemės ūkio ministerijos sekretorius Jonas Panamariovas informavo Komiteto narius, kad 2002 metų Kaimo rėmimo programos lėšos yra pilnai įsisavintos.

Komiteto nariai atkreipė Žemės ūkio ministerijos dėmesį į neigiamą praktiką, kai tiesioginės išmokos žemdirbiams mokamos metų pabaigoje, pasiūlė didinti Kaimo rėmimo programos lėšų panaudojimo efektyvumą, geriau planuoti numatomų priemonių finansavimą.

Kartu posėdyje buvo pateiktas Kaimo rėmimo programos 2003 metų sąmatos projekto pirminis variantas. Nors 2003 metų sąmatai skirta beveik tiek pat lėšų, kaip ir pernai – 228,5 mln. litų. Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir žemės ūkio subjektų pajamų palaikymo priemonėms įgyvendinti numatoma skirti apie 80 procentų minėtos programos lėšų.

Komiteto nariai preliminariai aptarė sąmatos projektą ir pasiūlė Žemės ūkio ministerijai teikti Kaimo rėmimo programos 2003 metų sąmatos projektą svarstyti žemdirbių visuomeninėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems paramos gavėjams.

Kaimo reikalų komitetas apsvarstė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės departamento Utenos skyriaus darbuotojų pareiškimą dėl šio skyriaus darbuotojų struktūros ir mokos fondo.

Komitetas atkreipė Vyriausybės dėmesį į tai, kad nebuvo užtikrintas tinkamas valstybės tarnautojų perkėlimas iš apskričių viršininkų administracijų kaimo plėtros programų skyrių į Nacionalinės mokėjimo agentūros steigiamus teritorinius padalinius, atitinkamai perduodant šių darbuotojų etatus ir jų mokos fondą.

Posėdyje pareikšta nuomonė, kad reikia stiprinti Nacionalinės mokėjimo agentūros pasirengimą administruoti valstybės ir ES paramos lėšas.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai pasiūlyta peržiūrėti teritorinių padalinių darbuotojų pareigybinius aprašymus ir nustatyti darbuotojams atlyginimus, atitinkančius jų pareigybes.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas