Lietuvos Respublikos Seimas

Net teorinio šanso bankrutuoti “Vilniaus bankas” neturi

Sausio 20 d. pranešimas VIR

 

Pirmadienį Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Lietuvos banko valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu ir AB “Vilniaus bankas” valdybos pirmininku Juliumi Niedvaru.

Seimo Pirmininkas norėjo išsiaiškinti, kokių pasekmių “Vilniaus bankui” turėjo paskleisti gandai apie neva nestabilią jo padėtį ir kaip Lietuvos bankų sistema pasirengusi kritinėms situacijoms.

Abiejų bankų vadovai informavo, kad “Vilniaus banke” dirbtinai bandyta sukelti kritinė situacija bankui pastebimos įtakos nepadarė. Kai kurie gandų išgąsdinti ir indėlius atsiėmę klientai jau sugrįžta, atsiranda naujų. “Vilniaus bankas” ir toliau valdo beveik pusę Lietuvos paskolų ir indėlių rinkų ir išlieka didžiausiu ir pelningiausiu šalies banku.

Pasak R.Šarkino bankų rinkoje konkurencinė kova pakankamai aštri, tačiau net “teorinio šanso bankrutuoti “Vilniaus bankas” neturi. Problema baigta, nes jos apskritai nebuvo”.

J.Niedvaro nuomone, nuo gandų niekas nėra apsaugotas. Tai, pasak jo, tam tikrų “juodųjų technologijų” elementas, tačiau jis negalėjo padaryti didesnės įtakos, nes scenarijus buvo nepakankamai gerai parengtas - jis nesirėmė jokia konkrečia detale, išskyrus pranešimą viename laikraštyje, kad J.Niedvaras esą tik laikinai eina banko valdybos pirmininko pareigas. Pastaroji žinia iš karto buvo paneigta, tačiau patį gandą “sustabdyti” jau buvo sunku.

Seimo Pirmininko nuomone, gandas, kuriuo norėta pakenkti “Vilniaus banko” įvaizdžiui, padarė atvirkščią efektą: parodė, kad mūsų bankų sistema tapo pakankamai atspari, pasirengusi krizinėms situacijoms ir tokie gandai jai negali padaryti ryškaus neigiamo poveikio. Tai, pasak jo, buvo tam tikras mūsų bankų sistemos patikrinimas.

A.Paulauskas R.Šarkiną ir J.Niedvarą užtikrino, kad specialiosioms tarnyboms bus pavesta iki galo ištirti gandų kilmę ir nustatyti jų šaltinius, nes tokios “juodosios technologijos” turi tikslą kenkti ne tik konkrečiam bankui, bet ir žmonių pasitikėjimui valstybe. Tačiau pasak jo, tai rimtas signalas ir visiems, ypač mažesniems bankams, kad tokioms dirbtinai sukeltoms krizinėms situacijoms jie turi būti pasirengę.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2003 01 20.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas