Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 15 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO POSĖDIS

 

2003-01-15

SVARSTYTA:

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2037

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA:

Teismų įstatymo 51, 55, 56, 65, 66, 67, 40, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo naujais 55(1) ir 69 (1) straipsniais įstatymo projektas IXP-2111

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pastabas, gautas iš institucijų.

SVARSTYTA:

Notariato įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1219

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti. Teisingumo ministerija įgyvendina valstybės politiką notariato srityje, renka informaciją apie notarų pajamas ir ją analizuoja. Ši institucija geriausiai žino kokios pajamos reikalingos tinkamai atlikti notarų veiklą, todėl ji (suderinusi su Finansų ministerija) ir turėtų nustatyti notaro imamo atlyginimo dydį.

SVARSTYTA:

Notariato įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) straipsniais ir 43, 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1989

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA:

Notarinių veiksmų atlikimo rajonų savivaldybių seniūnijose įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1990

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabą dėl pavadinimo keitimo.

SVARSTYTA:

Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1991

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei Aukščiausiojo Teismo pastabas bei komiteto siūlymą – suderinti šio įstatymo projekto nuostatas su notariato įstatymo pakeitimo projekto IXP-1989 nuostatomis (t.y. išbraukti 31 str. 3 d. 4 punkto nuostatą “neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka”).

SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 152, 152(1), 152(2), 224, 241(1), 246, 259(1), 281, 320 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 152(3), 152(4), 152(5), 152(6), 152(7), 152(8), 152(9), 153(10), 154(1), 154(2), 154(3), 154(4), 154(5), 154(6), 154(7), 154(8) straipsniais ir 153, 153(2), 153(3), 153(4), 153(5), 153(6), 153(7), 153(8), 153(9), 165(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2107

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA:

Dėl Įstatymo dėl Europos susitarimo dėl asmenų, dalyvaujančių Europos žmogaus teisių teismo procese, ratifikavimo projektas IXP-2145

NUSPRĘSTA:

Pritarti įstatymo projektui

SVARSTYTA:

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 ir 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2164

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas