Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. sausio 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įstatymo"Dėl konvencijos dėl viešbučių valdytojų materialinės atsakomybės už svečių turtą ratifikavimo" projektas IXP-2184.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nario R.Sinkevičiaus pasiūlymai Gamtinių dujų įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo ir 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-2042).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti pateiktiems pasiūlymams.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas