Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-01-15

Komitetas apsvarstė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2045. Komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam - Ekonomikos komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui bei patobulinti jį atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2095. Komitetas nusprendė:

1) siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento ir Europos teisės departamento pastabas ir pasiūlymus;

2) siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir pateikti 2003 m. pavasario sesijoje Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti įstatymo projektą, reglamentuojantį visų statutinių valstybės tarnautojų socialines garantijas.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2190.

Taip pat komitetas svarstė ligos ir motinystės pašalpų mokėjimo klausimą, kuris buvo inicijuotas pilietės pašymu. Komitetas nusprendė siūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išanalizuoti ir apsvarstyti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 18 punktas atitinka ir nesusiaurina Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymo projektų:

- Bedarbių rėmimo įstatymo 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 161, 21 straipsnių pakeitimo bei papildymo, Įstatymo papildymo 202 straipsniu ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-2182 - Irena Degutienė ir Stasys Kružinauskas;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projekto Nr.IXP-2185 - Edvardas Karečka ir Algirdas Sysas;

- Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 7, 9, 10, 18, 25, 31, 42, 48, 59, 60, 61, 68, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2176 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė;

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2189 - Vytautas Lapėnas ir Algirdas Sysas. Dėl šio įstatymo projekto nuspęsta prašyti Vyriausybės išvados.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas